Organizacije: Zaustaviti prinudno iseljenje izbegličkih porodica

0

Organizacije civilnog društva izražavaju duboku zabrinutost najavljenim prinudnim iseljenjem 20 izbegličkih porodica iz stanova Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u Ustaničkoj 244g.

Koje će se prema najavama sprovoditi tokom zime, a bez obezbeđivanja adekvatnog alternativnog smeštaja, stoji u današnjem saopštenju.

Sprovođenjem prinudnog iseljenja nadležni državni organi će prekršiti ne samo principe humanosti već i Ustav Republike Srbije koji ih obavezuje na poštovanje fundamentalnih ljudskih prava i direktnu primenu međunarodnih ugovora.

Podsećamo da je Republika Srbija u skladu Međunarodnim paktom o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima preuzela obavezu da licima koji se nalaze u opasnosti od beskućništva obezbedi ne samo zaštitu od elementarnih nepogoda već i smeštaj koji može adekvatno odgovoriti na zadovoljenje njihovih osnovnih potreba i ostvarivanju fundamentalnih ljudskih prava. Poslednje pokušano iseljenje Roma iz Grmeča, zaustavio je Evropski sud za ljudska prava.

Velikom broju izbeglih lica koji su duži niz godina boravili u kolektivnim centrima, tako je obezbeđen adekvatan smeštaj preko različitih programa koje je Srbija sprovodila uz podršku međunarodnih donatora.

Višegodišnji pokušaji porodica iz Ustaničke da u saradnji sa institucijama sistema i preko dostupnih programa stambenog zbrinjavanja dođu do adekvatnog rešenja svojih problema nisu urodili plodom, uprkos činjenici da sumnoge od ovih porodica višestruko ugrožene, da se mahom radi o starijim osobama, da među njima ima osoba sa invaliditetom, ratnih vojnih invalida, kao i dece.

Sva prava koja je u skladu sa svojim međunarodnim obavezama obezbedila drugim izbeglim licima iz ratova na teritoriji bivše SFRJ kao i izbeglicama, migrantima i tražiocima azila iz drugih zemalja, Republika Srbija je dužna obezbediti i izbegličkim porodicama iz Ustaničke.

Apelujemo na Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracije, i sve ostale nadležne organe da najavljena prinudna iseljenja odlože sve do trenutka kada bude obezbeđen adekvatan alternativan smeštaj porodicama iz Ustaničke, čije izbacivanje na ulicu, tokom zime predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i može bit osnov za reagovanje Evropskog suda za ljudska prava, stoji u saopštenju koje su potpisali:

1. Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku

2. Centar za samostalni zivot OSI Srbije

3. Koalicija Združena akcija Krov nad glavom koju čine: Ko gradi grad, Ne da(vi)mo Beograd, Socijaldemokratska unija, Jednakost, Reci NE Izvršiteljima, 7 zahteva, Marks21, Čuvari vatre.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor