Otpor krnjim demokratijama u Evropi

0

Poslednjih godina, doneto je pregršt zakona protiv civilnog društva, a samim tim i mladih demokratija na nekoliko kontinenata. Zakoni se donose kako bi se suzio prostor za delovanje nezavisnih građanskih inicijativa. Najnoviji zakonodavni trend događa se na međunarodnom nivou i bazira na modelima iz Kremlja. Kažnjava globalno umrežavanje građanskih inicijativa ili međunarodno sponzorstvo neprofitnog aktivizma, i etiketira te aktiviste kao „strane agente.” Širenje ovih restriktivnih propisa je jasan znak degradacije tek postignutog liberalnog uređenja ka neliberalnom ili potpuno autoritarnom upravljanju. Ovo je više od kolateralne štete: krstaški pohod na „nezvanična” građanska udruženja polazna je tačka za uspostavljanje neliberalnih režima. Na taj način, demokratija se transformiše iz kooperativne i pluralističke u igru prerušavanja u kojoj pobednik postavlja pravila.

Autoritarni vladari su u pravu. Građanski aktivizam je najbliži sirovoj energiji koja ispunjava i regeneriše slobodu u bilo kom društvu. Građanske aktivnosti predstavljaju početak i najbolje plodove demokratije. Kada vidimo da se namerno sprečavaju, cinično omalovažavaju, pa čak i kriminalizuju, to se zapravo čini kako ne bi doprle do javnosti ili pratile rad vlade.

Preuzmite Publikaciju

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.