Panel Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima

0

Uz zajedničku organizaciju od strane UN i Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, panel Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima održan je u utorak 27. septembra u zgradi Regionalne privredne komore u Leskovcu, gde su pored generalne diskusije o stanju ljudskih prava u Srbiji teme takođe bile i mehanizam za praćenje i sprovođenje prepruka UN, uloga civilnog društva u izveštavanju za Univerzalni periodični pregled stanja ljudskih prava, kao i trenutne prilike za razvoj politike o ljudskim pravim u Srbiji. Učesnici na panelu su bile organizacije civilnog društva i udruženja građana iz Leskovca i bliže okoline, dok su govornici na panelu bili direktor YUCOM-a Milan Antonijević, savetnik UN koordinatora u Srbiji za ljudska prava Klod Kan (Claude Cahn), kao i još jedan član tima za ljudska prava Kancelarije UN u Srbiji, Aleksandra Petrović.

Antonijević je otvorio panel uz nekoliko uvodnih reči o temama i pozvao učesnike da se predstave. Potom je pričao o raznim komitetima UN koji šalju predloge državnim organima Srbije, ističući da Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koju civilno društvo treba smatrati svojim saveznikom, mora da intenzivira svoje aktivnosti na sprovođenju preporuka i predloga koje šalju UN. Isto tako, iako Vlada Republike Srbije deklarativno proklamuje oblasti iz kojih potiču ovi predlozi kao prioritete, pitanje je da li su obaveze u stvarnosti sprovedene. Država ima volju da prihvati obaveze, ali ne prihvata da je stanje među braniteljima ljudskih prava zabrinjavajuće. Takođe je istaknuto da su organizacije civilnog društva podnosile kvalitetne i opsežne izveštaje UN. Kan je istakao cilj svog dolaska u Leskovac, a to je prevashodno da sasluša predstavnike civilnog društva iz Pčinjsko-Jablaničkog okruga. Ponudio je svoje komentare vezane za probleme koji su izneseni tokom panela, među kojima je status Roma u tom regionu Srbije dominirao tokom diskusije. Takođe, Aleksandra Petrović je iznela svoje komentare na iste situacije, objašnjavajući istovremeno i poziciju Kancelarije UN u Srbiji. Predstavnici civilnog društva iz Leskovca i regiona su osim predstavljanja problema sa kojima se suočavaju u svom radu i borbi za ljudska prava takođe pričali i o mnogim primerima dobre prakse u uključivanju socijalno ugroženih grupa u društvo, prevashodno uključivanje maloletnih Roma u školski sistem zajedno sa drugom decom.

Zaključak koji je postignut na panelu ja da postoji puno prostora za napredak kako u samom stanju ljudskih prava u Srbiji, tako i u intenzitetu aktivnosti koje sprovode državni organi. Isto tako, organizacije civilnog društva su prepoznale i potencijal za svoju veću uključenost ne samo u aktivnostima državnih organa, već i u izveštavanju o ljudskim pravima za UN.

Share.

Ostavite odgovor