UDHËZUESÓ – PËR HERË TË PARË NË GJYKATË DHE PËR HERË TË PARË NË GJYKIM:

0

Nuk është e lehtë të përfaqësosh të drejtat dhe interesat e tua në gjykatë. Ju do të jeni në terren të panjohur, ku aktorët e tjerë do të flasin një gjuhë të panjohur për Ju, dhe ku nuk do të jeni në dijeni të rregullave që zbatohen. Këto rregulla ndonjëherë janë me shkrim, dhe nganjëherë jo. Ato mësohen përmes viteve të studimit dhe përvojës. E megjithatë, asnjë proces, asnjë procedim, nuk është I njëjtë. Kjo është arsyeja pse askush nuk mund të garantojë rezultatin e një rasti.

KY UDHEZUES NUK PROMOVON VETEPERFAQESIMIN. Qëllimi i tij është që T’U AFROHET NJEREZVE SA ME SHUME PROCESI GJYQESOR.

Ai jep përgjigje për pyetjet që mund të pyesni veten para se të shkoni në gjykatë që nuk mund të gjenden në ligje.

Përfundimisht, shpresojmë që leximi i këtij Udhëzuesi do t’ju lejojë të shihni procesin gjyqësor në mënyrë më realiste dhe kështu të vendosni nëse duhet të gjykoni fare ose të gjeni argumente të mjaftueshme të shëndosha për Ju dhe palën kundërshtare për të zgjidhur në mënyrë miqësore mosmarrëveshjen Tuaj.

Download UDHËZUESÓ – PËR HERË TË PARË NË GJYKATË DHE PËR HERË TË PARË NË GJYKIM:

Share.

Ostavite odgovor