PITANJE – ODGOVOR

0

Kako komentarišete to što funkcioneri Vlade i iposlanici Skupštine Srbije nastavljaju javno da komentarišu sudske odluke i postupke i pored kodeksa koji im to zabranjuje?

Milan Antonijević
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – JUKOM

Potpuno je neprimereno da visoki državni zvaničnici prejudiciraju nečiju krivicu i na taj način krše pretpostavku nevinosti. To mora naići na osudu i civilnog sektora, ali se tim pitanjem mora baviti i Vlada Srbije, tim pre što je usvojen kodeks koji to zabranjuje. Ne možete pred zvaničnicima Evropske unije govoriti da se zalažete za nezavisnost sudstva i izgradnju pravne države, a onda javno oglasiti krivim nekoga protiv koga je tek podignuta optužnica. Takva praksa sasvim sigurno građanima ne uliva poverenje u pravosuđe.

Slobodan Beljanski
Advokat i predsednik Centra za pravosudna istraživanja

Uprkos zabrani proklamovanoj u Kodeksu i u nizu zakona, prekoračenje ove vrste u toj meri su istrajna da se ne može raditi o slučajnosti. Nije teško zaključiti da su posredi invazivne aspiracije predstavnika izvršne vlasti da utiču na rad javnog tužilaštva i suda. Osim kršenja pretpostavke nevinosti, na taj način stvara se u pravosuđu veoma moćan izvor narušavanja samostalnosti i nezavisnosti. Posebno zabrinjava činjenica da se u političkoj praksi ukorenjuje sticanje popularnosti kršenjem zakona.

Vladimir Vučinić
Advokati i bivši sudija Višeg suda u Beogradu

Uveren sam da je to ono o čemu sam nedavno govorio javno, posredni pritisak na sve učesnike postupka. Na taj način se direktno sugeriše kojoj političkoj grupaciji bi odgovorala buduća odluka i ometa istraga , što je apsolutno nedopustivo

Gordana Čomić
narodna poslanica Demokratske stranke

To je nedopustivo ruganje vladavini prava, na zajedničku štetu. A kada mislite da Vam se može činite štetu sebi i društvu u celini ali ne može se to dokazati ljudima

Preuzmite

Share.

Ostavite odgovor