Poglavlje 23- Pravosuđe i osnovna prava

NKEU_logo

ČLANOVI RADNE GRUPE   DOKUMENTA

Pregovori o pristupanju predstavljaju krajnju fazu procesa integracije države kandidata u Evropsku uniju. Pregovara se o uslovima pod kojima država kandidat pristupa EU, a koji se, u osnovi, odnose na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Novi pristup Evropske komisije pregovorima sa budućim državama članicama nalaže da se najpre otvore pregovori u poglavljima 23 i 24, koja obuhvataju oblast pravosuđa i osnovnih prava, i pravdu, slobodu i bezbednost.


Poglavlje Pravosuđe i osnovna prava je novo, uvedeno nakon šestog talasa proširenja Evropske unije. Politike pravosuđa i osnovnih prava imaju za cilj očuvanje i unapređenje Evropske unije kao prostora slobode, bezbednosti i pravde. Kroz ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Sadržajno, Poglavlje 23 je podeljeno na četiri tematske celine, koje čine:  reforma pravosuđa, antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Nezavisno sudstvo, sa neophodnim kapacitetima za održavanje i zaštitu vladavine prava je kamen temeljac ovih politika. U Evropskoj uniji je, uočavanjem važnosti postojanja nezavisnog i efikasnog pravosuđa, definisan niz preporuka za ostvarivanje nepristrasnosti, integriteta i visokih standarda sudstva. To zahteva ozbiljnu posvećenost eliminisanju spoljnih uticaja na pravosuđe, nameni odgovarajućih finansijskih sredstava i obuci. Isto tako, države članice su dužne da se efikasno bore  protiv korupcije, jer ona predstavlja pretnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavini prava. Materija o kojoj se razgovora u ovom poglavlju se odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. Malo je propisa na nivou Evropske unije koji regulišu ovu oblast i u najvećem delu ostavljeno je državama članicama da na najbolji način urede ova pitanja i da poštuju standarde koji predstavljaju temelje Evropske unije. S obzirom da je cilj pregovora da država kadidat postane članica EU, neophodno je da se izgradi međusobno poverenje i da se osigura funkcionalnost samog sistema, poštujući vrednosti same Evropske unije.

Mediji
0 Miščević: Pred Srbijom izazov sprovođenja mera u Poglavlju 23

Sprovođenje kvalitetnih mera u predviđenom roku i nadzor nad sprovođenjem tih aktivnosti izazovi su Srbije u Poglavlju 23 posle njegovog otvaranja u julu, rečeno je danas na skupu “Implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23”.

Srbija u Poglavlju 23 ima 50 prelaznih merila ali će ih ispuniti aktivnostima koje je predvidela akcionim planu za to poglavlje, rekla je šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima o članstvu u EU Tanja Miščević.

Mediji
0 AMBASADOR DITMAN: Poglavlje 23 ključno za Srbiju

Ambasador Nemačke Aksel Ditman izjavio je danas da je Srbija napravila značajan korak otvaranjem poglavlja 23, jer se ono tiče pitanja i načela koja su ključna za put Srbije ka Evropskoj uniji.

“Ključne su zapravo za samu Srbiju: unapređenje vladavine prava je ključ za poboljšanje investicione klime i samim tim i za održiv ekonomski razvoj Srbije.

Mediji
0 Miščević: Želimo još tri poglavlja

Pored pregovaračkog poglavlja 5 koje se bavi javnim nabavkama, u Savetu Evropske unije se trenutno nalaze i pregovaračka poglavlja 25 (Nauka i istraživanje) i 26 (Obrazovanje i kultura).

Mi ne krijemo da smo jako zainteresovani da ova poglavlja otvorimo do kraja godine, rekla je danas Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije.

Mediji
0 Ditman: Nemačka za otvaranje poglavlja 23 i 24

Nemačka se snažno zalagala za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Evropske unije (EU) i Srbije i nastavićemo da vam pružamo podršku u tom procesu, ocenio je danas ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman i naglasio da je sada važno raditi na primeni akcionog plana iz poglavlja 23.

Ditman je, na konferenciji Komiteta pravnika za ljudska prava “Implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava”, ukazao da je to ključno poglavlje koje se bavi osnovnim pravima, vladavinom prava, slobodom izražavanja, demokratijom i borbom protiv korupcije.

Mediji
0 Zbog EU najmanje dve promene Ustava Srbije

Srbija će u okviru priprema za pristup EU morati da promeni Ustav kako bi prenela deo nadležnosti na Brisel i garantovala nezavisnost sudstva, a nasuprot uvreženom mišljenju neće biti neophodno da se iz najvišeg pravnog akta isključi težnja za suverenitetom nad Kosovom, ocenili su danas pravni stručnjaci na predstavljanju analize posvećene toj temi.

Mediji
0 ДЕБАТА ПРИСТУПАЊУ ЕУ

“Консултативна седница Националног конвента Европској унији за Поглавље 23 одржана је у Лесковцу у оквиру међународне конференције о приступању Републике Србије Европској унији. У оквиру НКЕУ скуп је одржан уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу (ГИЗ), организације Комитет правника за људска права ЈУКОМ, локалног већа и Европског покрета Србији.”

Mediji
0 Debata o pristupanju EU u Leskovcu

U Leskovcu je danas  održana konsultativna sednica Nacinalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 23 „Pregovaračka pozicija Republike Srbije u okviru međunarodne konferencije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava“.

Mediji
0 Više od 11.000 sudskih predmeta traje duže od pet godina

Pred novosadskim sudovima trenutno se nalazi 11.633 nerešenih slučajeva koji traju duže od pet godina, a taj broj je samo u Osnovnom sudu u Novom Sadu dostigao ukupno 11.600 predmeta.

Prema podacima do kojih je došao VOICE od ukupnog broja predmeta pred Osnovnim sudom, njih 54 su krivični postupci, 11.212 predmeta spada u izvršne postupke, 293 su parnični postupci, 12 radni postupci, dok je 20 predmeta pokrenuto povodom platnih naloga i devet po zamolnici.

Podaci koji su dobijeni iz Višeg suda u Novom Sadu govore o drugačijoj slici. Predmeta, koji pred ovim sudom od datuma prijema stoje duže od pet godina, ima ukupno 33, od čega 23 otpada na krivične postupke, dok je 10 parničnih.

Mediji
0 Dve odluke istog dana?

Građani će 2017. na biralištima morati da potvrde i izmenu Ustava. Opcija da referendum ide uz izbore za predsednika.

GRAĐANI Srbije mogli bi sledeće godine da izađu na birališta dva puta – da izaberu predsednika i da na referendumu potvrde izmene Ustava koje su neophodne u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Prema našim informacijama, međutim, nije isključena ni opcija da se predsednički izbori, koji padaju na proleće, i referendum o Ustavu održe istog dana.

1 2 3 4 5 6 8