Poglavlje 23- Pravosuđe i osnovna prava

NKEU_logo

ČLANOVI RADNE GRUPE   DOKUMENTA

Pregovori o pristupanju predstavljaju krajnju fazu procesa integracije države kandidata u Evropsku uniju. Pregovara se o uslovima pod kojima država kandidat pristupa EU, a koji se, u osnovi, odnose na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Novi pristup Evropske komisije pregovorima sa budućim državama članicama nalaže da se najpre otvore pregovori u poglavljima 23 i 24, koja obuhvataju oblast pravosuđa i osnovnih prava, i pravdu, slobodu i bezbednost.


Poglavlje Pravosuđe i osnovna prava je novo, uvedeno nakon šestog talasa proširenja Evropske unije. Politike pravosuđa i osnovnih prava imaju za cilj očuvanje i unapređenje Evropske unije kao prostora slobode, bezbednosti i pravde. Kroz ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Sadržajno, Poglavlje 23 je podeljeno na četiri tematske celine, koje čine:  reforma pravosuđa, antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Nezavisno sudstvo, sa neophodnim kapacitetima za održavanje i zaštitu vladavine prava je kamen temeljac ovih politika. U Evropskoj uniji je, uočavanjem važnosti postojanja nezavisnog i efikasnog pravosuđa, definisan niz preporuka za ostvarivanje nepristrasnosti, integriteta i visokih standarda sudstva. To zahteva ozbiljnu posvećenost eliminisanju spoljnih uticaja na pravosuđe, nameni odgovarajućih finansijskih sredstava i obuci. Isto tako, države članice su dužne da se efikasno bore  protiv korupcije, jer ona predstavlja pretnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavini prava. Materija o kojoj se razgovora u ovom poglavlju se odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. Malo je propisa na nivou Evropske unije koji regulišu ovu oblast i u najvećem delu ostavljeno je državama članicama da na najbolji način urede ova pitanja i da poštuju standarde koji predstavljaju temelje Evropske unije. S obzirom da je cilj pregovora da država kadidat postane članica EU, neophodno je da se izgradi međusobno poverenje i da se osigura funkcionalnost samog sistema, poštujući vrednosti same Evropske unije.

Poglavlje 23
0 Šta nas očekuje u poglavljima 23 i 24?

Centar savremene politike i Fondacija Konrad Adenauer u petak, 12. avgusta, organizuju tribinu „Šta nas čeka u poglavljima 23 i 24?“ koje se održava u okviru projekta „Prema Evropi“ (Towards Europe), koju zajednički realizuju ove dve organizacije.

Tribina će se održati u petak, 12. avgusta, u 17:00 sati, u press centru novinske agencije Tanjug, Obilićev venac 2.

Mediji
0 JOŠ NIJE VREME ZA SRBIJU – Miščević: EU bez novih država članica pre 2021.

Nemoguće je da neka država postane nova članica Evropske unije, pre novog budžetskog perioda EU 2021. godine, izjavila je danas šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU Tanja Miščević.

 “To je prosto pravilo i dalje od toga ne može”, rekla je Miščević i dodala da se ne bi bavila računanjem kada će Srbija postati članica EU, jer to i ne zavisi samo od Srbije.

Mediji
0 Због поглавља 23 и 24 мењаће се и устав

У процесу структурних промена код отварања поглавља 23 и 24, мењаће се и устав, да би се независним телима, који доводе до независности правосуђа и тужилаштва, омогућило да започну свој рад на адекватан начин, изјавио је данас директор Комитета правника за људска права (Yukom) Милан Антонијевић.

Mediji
0 “Zbog poglavlja 23 i 24 menjaće se i Ustav”

U procesu strukturnih promena kod otvaranja poglavlja 23 i 24 menjaće se i Ustav, kaže direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Yukom) Milan Antonijević.

Do promena će doći da bi se nezavisnim telima, koja dovode do nezavisnosti pravosuđa i tužilaštva, omogućilo da započnu svoj rad na adekvatan način, dodaje on.

Mediji
0 Antonijević: Zbog poglavlja 23 i 24 menjaće se i ustav

U procesu strukturnih promena kod otvaranja poglavlja 23 i 24, menjaće se i ustav, da bi se nezavisnim telima, koji dovode do nezavisnosti pravosuđa i tužilaštva, omogućilo da započnu svoj rad na adekvatan način, izjavio je danas direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Yukom) Milan Antonijević.

Mediji
0 Poglavlja 23 i 24

Da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obavezuju Srbiju da gradi pravnu državu, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda.

Poglavlje 23
0 Preporuke sačinjene na konsultacijama sa Specijalnom izvestiteljkom Ujedinjenih nacija, Monicom Pinto, o pitanjima nezavisnosti sudija i pravnika

Ovaj izveštaj predstavlja niz preporuka za rešavanje pitanja nezavisnosti pravne profesije i pretnji sa kojima se pravnicisuočavaju prilikom obavljanja svog rada u istočnoj Evropi, Kavkazu i centralnoj Aziji.

Ove preporuke je izradilagrupa od 50 pravnika iz 16 zemalja, tokom dvodnevnih konsultacija sa Monikom Pinto, specijalnim izvestiocemUjedinjenih nacijao nezavisnosti sudija i pravnika, koje su održane11. i 12. juna 2016.u Kući ljudskih prava u Beogradu.

Mediji
0 ANTONIJEVIĆ O POGLAVLJIMA: Pet godina da se dokaže

Koordinator radnih grupa za Poglavlja 23 i 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (EU) Milan Antonijević izjavio je da Srbija ima pet godina da dokaže da li je uspela da primeni standarde iz tih poglavlja i da li je napredak konstantan.

On je rekao da očekuje da se ta dva poglavlja zatvore do 2020. godine, a da do tada Srbiju očekuje težak zadatak da dokaže da se standardi primenjuju i unapredjuju i da nema regresije u oblasti ljudskih i svih drugih prava.

1 3 4 5 6 7 8