Pokrenuti proces izrade novog Zakona o okupljanju građana

0

Pokrenuti proces izrade novog Zakona o okupljanju građana i uključiti civilno društvo u njegovu izradu

Beograd, 21.april – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pozivaju organe vlasti da što pre pokrenu proces izrade novog Zakona o okupljanju građana. Pokretanjem procesa izrade novog zakona i uključivanja civilnog društva na samom početku procesa omogućiće se izrada kvalitetnog zakona i sprečiti dugotrajnija primena zakona koji je proglašen neustavnim.

Aktuelni Zakon o okupljanju građana Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim na sednici održanoj 9.aprila 2015. i odložio objavljivanje obrazloženja odluke za šest meseci. Taj period treba iskoristiti za izradu predloga novog zakona u čije pisanje treba uključiti eksperte/kinje i predstavnike/ce civilnog društva. Time ćemo u participativnom procesu dobiti kvalitetan predlog novog zakona i omogućiti javnosti da učestvuje u procesu izrade, pre nego što se zakon nađe pred poslanicima Narodne Skupštine Srbije.Podsećamo da je pitanje ustavnosti pokrenuo Ustavni sud pre skoro dve godine, a zbog nedostataka u Zakonu u pogledu predviđenih pravnih lekova i odredbi koje se odnose na „primerenost“ prostora za održavanje javnog skupa i listu saglasnosti i odobrenja koja organizatori skupova moraju da podnesu kako bi im skup bio odobren.

Građanske inicijative i YUCOM podsećaju da treba iskoristiti mehanizme koji su Republici Srbiji na raspolaganju tokom predsedavanja Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, uključujući i Smernice o slobodi mirnog okupljanja koje je pripremio panel eksperata – OEBS/ODIHR i Venecijanska komisija Saveta Evrope. Na OEBS-ovoj konferenciji posvećenoj slobodama mirnog okupljanja i udruživanja, srpski ambassador pri OEBS-u, Vuk Žugić, naglasio je prava slobodnog okupljanja i udruživanja kao ključna za osiguranje funkcionalne demokratije i ostvarivanje ljudskih prava. Takođe, uključivanje udruženja građana predviđaju i Smernice za uključivanje civilnog društva u proces donošenja propisa koje je Vlada Republike Srbije usvojila u septembru prošle godine.

Za sva dodatna pitanja, možete kontaktirati Bojanu Selaković iz Građanskih inicijativa, na e-mail bojanas@gradjanske.org i telefon 060/3624005 i Danila Ćurčića, na e-mail danilo.curcic@yucom.org.rs i telefon 011/3344425.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.