0

Advokat NATALIJA ŠOLIĆ bavi se advokaturom od 2002. godine. Zaštitom žrtava kršenja ljudskih prava (pre…