0

Advokat NATALIJA ŠOLIĆ bavi se advokaturom od 2002. godine. Zaštitom žrtava kršenja ljudskih prava (pre svega predstavnika marginalizovanih, manjinskih grupa, nevladinih organizacija, i posebno zaštićenih grupa – dece i žena) bavi se od 2002. godine od kada je angažovana u…

0

Dr Katarina Golubović (rođ. Jozić) doktorirala je sa odlikom 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Evropski standardi pravičnosti u upravnom zakonodavstvu i praksi“. 2008. godine je završila poslediplomske master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa…