0

Rođen je 19. septembra 1990. godine.Srednju školu završio je u varvarinskoj prirodno-matematičkoj gimnaziji. Nakon četvorogodišnjih…

0

Natalija Đurčić rođena je 13. aprila 1988. godine, u Beogradu. Živela je u Torontu veći…

0

Luka Jovanović je rodjen 27. oktobra 1983.godine u Beogradu.  Diplomirao je na teorijsko-pravnom odseku  Pravnog…

0

Ksenija Tomović, rođena 11. novembra 1990. godine. Diplomirala je  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu…

0

Petar Dubljević je rođen u Beogradu 1985. godine.  2004. završio je Petu beogradsku gimnaziju i…

0

Rođen u Albi 19. oktobra 1990. godine; trenutno završava master na temu pravo i izgradnja…

0

Carmen Cox volontira u YUCOM-u od leta 2015 godine. Studira matematiku i programiranje na Duke…

0

Aleksandra Stojanov je rođena 6. 7. 1990. godine u Beogradu. Završila je Prvu beogradsku gimnaziju.…

0

Cristiano Barducci je rođen u Sieni 18. septembra 1989. godine. Stekao je MD na Pravnom…

0

Rođena u Beogradu 1995. godine. Završila Treću beogradsku gimnaziju, u bilingvalnom francusko-srpskom odeljenju. Student prava…