Jovana Spremo

0

Jovana Spremo, rođena 8. Jula 1990. godine, završila je Fakultet političkih nauka, smer Međunarodne studije, modul Međunarodna politika. Odrasla je u Zvorniku, a osnovnu školu i potom Gimnaziju završila je u Malom Zvorniku. U toku studiranja posebno se zainteresovala za oblasti humanitarnog prava, tranzicione pravde i pravo ljudskih prava.
U periodu od 2011. do 2013. godine pohađala je nekoliko seminara iz oblasti demokratije i ljudskih prava. Takođe, bila je polaznik nekoliko seminara Fondacije Friedrich Ebert, među kojima izdvaja jednogodišnju obuku „Primenjena diplomatija“. U aprilu 2013. pohađala je seminar „Međunarodne pravosudne institucije – mandat i praksa: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde“, gde je dodatno učila o radu međunarodnih pravosudnih institucija, kao i o zločinima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Od 2011. je povremeno volontirala u Centru informativno – pravne pomoći u Zvorniku i bila je učesnik treninga iz oblasti ljudskih prava i omladinskog volonterizma. Od jula 2013. volontira u Komitetu pravnika za ljudska prava, što joj je i prvo profesionalno iskustvo. Želi dodatno da proučava oblast ljudskih prava i slučajeve kršenja istih.
Tečno govori engleski, a poznaje osnove španskog jezika.

Share.