Kristina Todorović – Advokat

0

Advokat Kristina Todorović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer medjunarodno pravo. Od 2007. radi kao pravnik a pravosudni ispit je položila 2009. godine. Od 2010. obavlja advokatsku delatnost. Učesnik je mnogobrojnih seminara – „ Žene to mogu“ (NVO Norveška narodna pomoć), „Kultura i demokratija“ (OEBS), „U.S. Bill of Rights“ (Pravni fakultet), „The Course on Effective Communication“ ( Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose).
Govori engleski i francuski jezik.

e-mail: kristina@yucom.org.rs

Share.