Milan Antonijević – direktor

0

Milan Antonijević je rođen 24. septembra 1975. godine. Završio Treću beogradsku gimnaziju i aktivista je za zaštitu ljudskih prava u Srbiji još od studentskih dana. Završio Pravni fakultet u Beogradu, Odsek za međunarodno pravo. Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava, na kojoj danas predaje studentima, završio je 1999. godine.

Dobitnik je prestižne Čivning stipendije Britanske vlade 2009. i na Bredford univerzitetu završio smer Prevencija konflikta, Korišćenje demokratije radi postizanja mira.

Prva radna iskustva stiče u manjim privatnim firmama 1997.-2000. godine, a od 2001. godine radi u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, gde je počeo kao pravni saradnik da bi 2005. bio imenovan za izvršnog direktora, a 2010. izabran za direktora YUCOM-a. Pred državnim organima, domaćim i međunarodnim sudovima, u timu YUCOM-ovih advokata i pravnika, zastupa žrtve čija su ljudska prava ugrožena (tortura, diskriminacija, govor mržnje, silovanje, zločin iz mržnje, ekonomska i socijalna prava itd.). Učestvovao je u strateškom zastupanju pred domaćim i međunarodnim telima u timu YUCOM-a koji je dobio slučajeve pred Ustavnim sudom Republike Srbije, Evropskim sudom za ljudska prava itd.
Trenutno koordinira niz domaćih i regionalnih aktivnosti u oblasti ljudskih prava i demokratizacije.

Osnivač je Kuće ljudskih prava u Beogradu 2011. godine. Radio je na nizu zakona iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite usvojenih 2009. i 2010. godine, a učestvovao je i u izradi predloga izmena Krivičnog zakonika 2012. godine kojima su usvojene odredbe o kažnjavanju zločina iz mržnje.

Neke od aktivnosti iz široke biografije su: držanje trening 2006. u Amanu predstavnicima Iračkog civilnog društva o javnom zastupanju u oblasti Ustavne reforme, posmatrao je referendum o osamostaljivanju Crne Gore 2006. kao posmatrač crnogorskog Helsinškog komiteta, radio je kao konsultant UN, OSCE i brojnih međunarodnih i drugih organizacija, kao i konsultant Tima za smanjenje siromaštva pri Vladi Republike Srbije, radio je kao istraživač na dokumentarnom filmu o suđenju pred Specijalnim sudom za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

U Srbiji i inostranstvu držao niz predavanja o ljudskim pravima, javnom zastupanju, govoru mržnje, diskriminaciji, reformi pravosuđa, suzbijanju nasilja, otvaranju dosijea tajnih službi, promeni Ustava, izvršavanju odluka ugovornih tela UN itd. Dao je doprinos pisanju izveštaja o ljudskim pravima domaćih i međunarodnih organizacija, izveštaja o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, Univerzalnog periodičnog pregleda UN i sl.  Takođe, u ime YUCOM-a koordinira Nacionalnim konventom EU za poglavlje 23.

Urednik je i autor brojnih publikacija u izdanju YUCOM-a i drugih organizacija. Objavio niz radova i članaka u stručnim časopisima, dnevnim i nedeljnim listovima, dao brojne intervjue domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima. Govori engleski i francuski jezik, a služi se i mađarskim.

Share.