Milan Filipović

0

Milan Filipović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodno pravo. Nakon diplomiranja Milan je dve godine radio kao sudijski pripravnik u Prekršajnom sudu u Beogradu. U Komitetu pravnika za ljudska prava je angažovan od decembra 2014.godine, pre svega u okviru tima za pružanje besplatne pravne pomoći građanima i građankama kojima su povređena ljudska prava, ali radi i na realizaciji projekata koji se bave temama slobode javnih okupljanja, medija, korupcije i diskriminacije.

Share.