Predstavljanje Vodiča za samozastupanje građana

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, organizovao je predstvaljanje Vodiča za samozastupanje građana, parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama.  Predstavljanje Vodiča je organizovano uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđu (MDTF-JSS). Vodič je predstavljen u prostorijama Mesne zajednice, Save Kovačeviča 94, Vrbas. Na događaju su bili prisutni predstavnici opštinske uprave, udruženja građana, profesori škola i mnogi zainteresovani građani.

Uvodni govor održao je Predsednik opštine, Milan Glušanac, koji istakao važnost razgovora o pristupu pravdi za same građane i pozdravio izradu vodiča kao važnih instrumenata koji građane mogu da informišu o osnovnim pravima kojima mogu da se koriste u susretu sa sudom. Sam Vodič  za samozastupanje su predstavili Velimir Petrović, projektni asistent, i Katarina Toskić, pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava. Osim Vodiča za samozastupanje, predstavnici YUCOM-a su govorili i o drugim vodičima koje je Komitet izradio, a imaju za cilj olakšan pristup pravdi za građane: Vodič prvi put nas sudu i u sudu,  Vodič za oslobođenje od sudskih troškova: troškovi u parničnom postupku i kako ih se osloboditiVodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca.

Predstavnici različitih udruženja su pokazali veliku zainteresovanost za samu temu i izrazili  interesovanje za održavanje još jednog ovakvog događaja u Vrbasu, kako bi i građani čije je prisustvo bilo sprečeno, mogli da učestvuju.

Share.

Ostavite odgovor