Preneli zamerke na nacrt Ustava

0

Pravosudna udruženja i NVO zadovoljni sastankom sa Venecijanskom komisijom

Izvestiocima Venecijanske komisije objasnili smo sve zamerke koje imamo na nacrt ustavnih amandmana. Govorili smo o nepostojanju bitnih garancija nezavisnosti, kao i činjenici da predložena rešenje Visoki  savet sudstva pretvaraju u disfunkcionalno telo. Takođe, preneli smo i našu zabrinutost oko namere da se ukine slobodno sudijsko uverenje, ali i zbog toga što se predloženim nacrtom otvara mogućnost za veliku seobu sudija. Videćemo koliko će oni biti senzibilni na naše komentare – kazala je juče Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, na konferenciji koja je održana povodom nedavnog boravka delegacije Venecijanske komisije u Srbiji. Ona je govorila ispred niza strukovnih udruženja i organizacija civilnog sektora koja smatraju da postojeći nacrt ustavnih amandmana povećava uticaj politike na rad pravosuđa.

I dok se na efekte posete delegacije iz Strazbura čekati do juna, kada bi Venecijanska komisija trebalo da da ocenu Ustavnih amandmana, jedno drugo telo Saveta Evrope je to već uradilo. Kako jeistakla predslednica Društva sudija, Konsultativno veće evropskih sudija objavilo je analizu predloženih ustavnih rešenja koje se dotiče mnogih stvari na koje su domaća strukovna udruženja ukazivala. Konsultativno veće evropskih sudija je, naglasila je Dragana Boljević, kritikovalo rešenje po kojem „političke“ članove Visokog saveta sudstva, u slučaju da nema većine uparlamentu, bira petočlana komisija. Takođe iz Strazbura savetuju da broj članova u VSS-u bude neparan, sa većinom sudija, a ne paran, kako stoji u nacrtu. Prema rečima Dragane Boljević, mišljenje Konsultativnog veća evropskih sudija, može imati uticaja na Venecijansku komisiju.

  • Bilo bi krajnje neobično da dva tela Saveta Evrope imaju različito mišljenje o istoj materiji – kazala ja Boljević.

Govoreći o sastanku sa radnom grupom Venecijanske komisije, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, istakao je da se radilo o drugom nivou rasprave.

  • Preko puta stola smo imali zainteresovanu stranu koja je postavljala pitanja. Takav pristup smo očekivali od svoje države, ali smo ga dobili tek sada – kazao je Antonijević

BLOKADA

Govoreći o tretmanu koja domaća strukovna udruženja uživaju u Venecijanskoj komisiji, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije je naglasila da oni nailaze ne pojedine „neobične“ pojave. „U više navrata smo pisali sekretarijatu Venecijanske komisije, sa molbom da naše stavove o predloženim izmenama Ustava u pismenom obliku podele sa svim članovima ovog tela. Međutim, oni uporno odbijaju da ovaj proces učine transparentnim“, navela je Boljević

Share.

Ostavite odgovor