Preporuke sačinjene na konsultacijama sa Specijalnom izvestiteljkom Ujedinjenih nacija, Monicom Pinto, o pitanjima nezavisnosti sudija i pravnika

0

Ovaj izveštaj predstavlja niz preporuka za rešavanje pitanja nezavisnosti pravne profesije i pretnji sa kojima se pravnicisuočavaju prilikom obavljanja svog rada u istočnoj Evropi, Kavkazu i centralnoj Aziji.

Ove preporuke je izradilagrupa od 50 pravnika iz 16 zemalja, tokom dvodnevnih konsultacija sa Monikom Pinto, specijalnim izvestiocemUjedinjenih nacijao nezavisnosti sudija i pravnika, koje su održane11. i 12. juna 2016.u Kući ljudskih prava u Beogradu.

Tokom razgovora uzete su u obzir činjenice i predlozi iz izveštaja Mreže kuće ljudskih prava,pod naslovom: Pravnici za ljudska pravaizloženi riziku. Izrada slučaja za zaštitu pravne profesije u Azerbejdžanu, Belorusiji, Moldaviji, Rusiji i Ukrajini.

Izveštajem je uveden novi pojam “pravnik za ljudska prava”, koji se odnosi i na “članovestrukovnih udruženja pravnika a i na one koji rade u drugim organizacijama ili institucijama, ili kao pojedinci, ako im se pravna praksa fokusira na promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda”.

Pravnici su razmenili informacije, sa fokusom nakršenje mera bezbednostipravnika kao i na nezavisnost pravnika i strukovnih udruženja pravnika u regionu. Oni su potom identifikovali glavne rizike sa kojima se suočavaju prilikom obavljanja svog posla.

Preporuke imaju za cilj da poboljšaju nacionalno i međunarodno sprovođenje garancija i imuniteta koji prema međunarodnom pravu (posebne garancije) već postoje za pravnike. One obuhvataju predloge za poboljšanje efikasnosti i bezbednosti pravnika za ljudska prava kroz širenje i rasprostranjenu primenu opštih garancija za rad koja se tiču ljudskih prava.

Ove preporuke će pomoći specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija prilikom narednog izveštavanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za oktobar 2016., a koja će biti fokusirana na nezavisnost pravne profesije. Izveštaj će državama članica UN pružitiniz preporuka i smernica za obezbeđivanje nezavisnostipravne profesije, u skladu sa međunarodnim sporazumima i standardima.

Stručnim konsultacijama koje su održane u Kući ljudskih prava u Beogradu je ponuđena platforma za sticanje znanja i uspostavljanje dugoročne saradnje između pravnih stručnjaka i specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija o nezavisnosti sudija i pravnika.

Cilj je bio pružiti specijalnom izvestiocu bolje saznanje o konkretnim pitanjima koja se tiču svakog pravnog stručnjaka u istočnoj Evropi, Kavkazu i centralnoj Aziji, kako bi se povećala pažnja koju, u okviru svog mandata, ona daje ovom regionu, bilo krozupućena saopštenja i saopštenja za javnost u ovim zemljama, ili posećivanjem jedne od zemalja i zalaganjem za strukturne reforme.

Download

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.