PRIRUČNIK – ODNOSI SA JAVNOŠĆU I EFIKASNO KOMUNICIRANJE

0

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Inicijative
za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI). U ovoj publikaciji su isključivo izražene izjave i analize autora i ne odražavaju zvanični stav YUCOM-a, niti su odobreni od strane Doma delegata ili upravnog odbora Američke advokatske komore i ne predstavljaju poziciju ili politiku Američke advokatske komore. Osim toga, ništa u ovoj publikaciji ne treba smatrati pružanjem pravnih saveta u pogledu pojedinačnih slučajeva.

Download

Share.

Ostavite odgovor