Pristigla 34 komentara na izmene Ustava

0

Ministarstvo pravde juče po podne objavilo sve primedbe i sugestije na radni tekst ustavnih izmena u oblasti pravosuđa

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji sve komentare koji su tokom drugog kruga javne rasprave dostavljeni na radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.

Na adresu Ministarstva pravde pristiglo je ukupno 34 komentara organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, državnih organa, profesora, advokata, kao i građana – navodi se u jučerašnjem saopštenju Ministarstva pravde.

Drugi krug javne rasprave o radnom tekstu ustavnih amandmana počeo je 22.januara i trajao je do 8. marta. Održana su četiri okrugla stola – u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a resornom ministarstvu su dostavljana mišljenja, komentari i sugestije i pismenim putem.

Ukazujemo da će nakon usaglašavanja radnog teksta ustavnih amandmana biti sačinjem nacrt koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja – naveli su juče iz Ministarstva pravde.

Podsećamo, Društvo sudija Srbije se pre dva dana oglasilo saopštenjem u kojem piše da je Ministarstvo pravde selektivno objavilo komentare.

Iako ovo ministarstvo insistira na tome da je njegov rad otvoren i inkluzivan, već običnim pregledom stranice „Javne rasprave“  zaključuje se da su objavljeni komentari kompresovani (zipovani), da se prilikom otvaranje foldera ne može razaznati o čijim je komentarima reč – navodi se u saopštenju Društva sudija.

Naglašava se da među ovjavljenima nema komentara Društva sudija, Udruženja tužilaca, Beogradskog centra za ljudska prava, CEPRIS-a, Jukoma, Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Asocijacije sudijskih pomoćnika.

Zbog toga Društvo sudija ukazuje Ministarstvu pravde da je dužno da obezbedi otvorenost procesa javne rasprave. Pozvali su ovo ministarstvo da postupi korektno i objavi komentare na podjednak način za sve koji su ih dostavili.

Juče oko 16 časova svi su objavljeni na sajtu Ministarstva pravde, bez zipovanja, pregledno, tako da je čitaocima odmah jasno o čijem je komentaru reč. Kako je za „Politiku“ rečeno u ministarstvu, veliki broj kometara je poslat 8.marta, što je bio poslednji rok, pa je bilo potrebo vreme da svi budu uneti na internet prezentaciju. Pre toga je u jednom folderu bilo objavljeno 14 komentara, a u drugom tri. Međutim, sada svaki komentar ima svoj folder.

Društvo sudija ponovo je pozvalo Ministarstvo pravde da povuče radni tekst amandmana i izradi nov i stavi ga u raspravu istovremeno sa radnim tekstom Ustavnog zakona, bez koga je nemoguće sagledati pravi domašaj predloženih izmena.

Povlačenje radnog teksta amandmana predložili su i Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Apelacioni sud u Kragujevcu, kao i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika.međutim, kako je već više puta naglašavano iz Ministarstva pravde povlačenja amandmana neće biti.

Share.

Ostavite odgovor