Pristup pravdi za sve

0

Naziv projekta: Pristup pravdi za sve

Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – septembar 2017.

Donator: Fond Matra Programa Ambasade Holandije

O projektu: ciljevi ove akcije su da se doprinese unapređenju demokratije, ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji. Preciznije, ciljevi su da se doprinese punom ostvarivanju prava predviđenih Ustavom Srbije i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, da se promoviše besplatna pravna pomoć među opštom populacijm, da se razmene iskustva iz pružanja besplatne pravne pomoći  i da se razviju kapaciteti budućih pružalaca besplatne pravne pomoći. Rezultati ovih akcija su: radionice o novom Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, ljudskim pravima i zabrani diskriminacije; konsultativni sastanci o iskustvima u pružanju besplatne pravne pomoći sa pružaocima besplatne pravne pomoći; priručnik o novom Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći; informativni lifleti i posteri; organizacija redovnih formalnih i neformalnh sastanaka sa Ministarstvom pravde i drugim relevantnim akterima koji se bave pristupom pravdi i besplatnom pravnom pomoći.

 

Share.

Ostavite odgovor