Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

0

Naziv projekta: Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Trajanje projekta: april 2017. – septembar 2017.
Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji

O projektu: Osnovni cilj ovog projekta jeste da se poveća učešće mladih u procesu donošenja odluka i radu Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se obezbedio veći stepen ostvarenja njihovih prava. Sve aktivnosti su usmerene na povećanje kapaciteta Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi osmislili budu- će projekte i aktivnosti na način koji je prilagođen potrebama mladih. Iz tog razloga, rad mladih biće predmet procene u najmanje 15 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina a biće sastavljene i preporuke za njihove buduće aktivnosti, što će omogućiti sastavljanje smernica za dalji razvoj omladinskih politika koje regulišu rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Aktivnosti koje će biti realizovane prilikom implementacije ovog projekta su: razvijanje metodologije za procenu uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sprovođenje procene uključenosti mladih u rad NSNM i organizovanje poseta odabranim NSNM; formulisanje sveobuhvatnog izveštaja sa preporukama usmerenim na buduće aktivnosti NSNM, odnosno, analizu svih prikupljenih podataka i informacija. Partneri, kao koordinatori radnih grupa za Poglavlja 23 i 24, pripremili su pet publikacija sa konkretnim predlozima za poboljšanje zakonskih ili strateških rešenja. Komitet pravnika za ljudska prava koordinira rad Radne grupe za Poglavlje 23. U toku 2015. godine, održano je pet sastanaka sa predstavnicima Ministarstva pravde i pregovaračke grupe za Poglavlje 23. Teme sastanaka odnosile su se na izradu teksta Akcionog plana za Poglavlje 23.

Preuzmite Analizu

Share.

Ostavite odgovor