PROMOCIJA VODIČA ZA SAMOZASTUPANJE GRAĐANA

0

MTDF JSS u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM sprovodi kampanju promocije Vodiča za samozastupanje građana koji je zajednički izrađen tokom 2017. godine.

Građani najčešće nisu upoznati sa svojim pravima i obavezama I imaju opravdani strah u susretu sa njima nepoznatim sudskim postupcima, jer ishod nekada može imati odlučujući uticaj na njihov život. Kao dodatni problem javlja se nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca. Kako bi im se olakšalo u takvoj situaciji,MDTF JSS u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava- YUCOM je izradio dva vodiča, Vodič za samozastupanje građana i Vodič- prvi put na sudu i prvi put u sudu, koji podučava na jednostavan i ilustrativan način o važnim pitanjima sudskog postupka (parnice) i postupka pred nezavisnim institucijama.

Svi se građani u nekom trenutku svog života susreću sa sudskim sistemom. Vrlo često su prinuđeni da u njemu učestvuju bez imalo volje, jer jednostavno dobiju tužbu, pa su na nju dužni da odgovore. U svemu tome javlja se i dodatan strah, jer najčešće nemaju znanje i iskustvo i ulaze na teren koji je njima potpuno nepoznat. To nisu samo zakoni, već i čitav sistem pravila, često nepisanih, koja se spoznaju dugogodišnjim  studiranjem i iskustvom. Vodičiimaju zadatak da građanima što više približe sudski proces na njima razumljiv način,kroz jezik koji je dosta sveden i lišen nerazumljive terminologije, sa namerom da se komplikovani pojmovi lakše shvate i primene. Publikacije pružaju odgovore na pitanja koje građani sami sebi postavljaju i pre nego što se upute u sud, a koja se odnose na troškove postupka, pisanje tužbe i odgovora na tužbu, ročište, dokaze, podneske, ostvarenja uvida u predmet, ubrzanja postupka, presude i pravne lekove. Takođe, daju se odgovori i na naizgled  trivijalna pitanja, kao što su: šta poneti sa sobom na sud, kako se obući i gde se sudnica nalazi…?

U okviru kampanje promocije vodiča izrađen je veliki broj postera i flajera koji su distribuirani na preko 750 adresa različitih institucija, konkretno svim sudovima i tužilaštavima, svim jedinicama lokalnih samouprava, svim  centarima za socijalni rad, svim katastrima na teritoriji Republike Srbije i dr. YUCOM-u se do sada javio veliki broj ovih institucija da su istakli poster u svojim prostorijama i ljubazno zatražio određen broj besplatnih primeraka kako bi mogli dalje da ih distribuiraju, budući da im se sve veći broj građana obraća sa zahtevom da preuzmu primerak.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

Kampanja takođe uključuje oglašavanje postera u Gradskom saobraćajnom prevozu i na bilbordima u svim većim gradovima u Republici Srbiji.

Kako je u svrhu što većeg obuhvata stanovništva izrađen i online baner preko koga se jako lako može pristupiti Vodiču za samozastupanje građana, trenutno se radi na njegovoj distribuciju na što veći broj sajtova. Do sada je takođe veliki broj instutucija postavio vodič na svom sajtu, te se tako može naći na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije u odeljku korisni linkovi, na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i dr. Promocija Vodiča obuhvata i objavljivanje članaka u dnevnim novinama sa nacionalnim tiražom.

Činjenica koja govori u prilog da je vodič naišao na veliko interesovanje je ta da je isti objavljen na Paragraf Lexu, elektronskoj bazi pravnih propisa.

Konferencija promocije vodiča je do sada održana u Beogradu, ali je u planu njeno održavanje i u drugim gradovima u Srbiji, pa pratite sajt YUCOM-a kako biste saznali da li će predstavljanje vodiča biti možda održano i u vašem gradu. Sve informacije takođe možete pronaći i na društvenim mrežama YUCOM-a.

Vodič za samozastupanje građana je od početka kampanje polovinom decembra 2017. godine do momenta pisanja ovog članka skinut 4.735 puta. Budući da kampanja promocije tek počinje da bude intenzivnija, očekuje se da ovaj broj bude u znatnom porastu.

Na dnevnom nivou pravnici YUCOM-a prime u proseku između 5-10 poziva građana koji žele doći do primerka vodiča. Ovome je u velikoj meri doprinelo prenošenje aktivnosti kampanje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Tako imamo primer da je Tv Happy, koja ima nacionalnu frekvenciju, prenela u Jutarnjem dnevniku informacije o izrađenom vodiču.

Predstavnici relevantnih institucija, uključujući Ministarstvo pravde, su dostavili sugestije za proširenje Vodiča. Svi njihovi komentari će biti uvršteni u narednoj verziji vodiča.

Pored promocije na nacionalnom nivou, predstavnici YUCOM-a se trude da isti promovišu i na međunarodnom nivou. Konkretno, razgovarano je u Savetu Evrope sa izvestiteljkom Parlamentarne skupštine o zaštiti advokata za ljudska prava i pristupu pravdi.

Vodiči daju puno primera koji ilustruju same postupke, ali i upozoravaju na detalje za koje samo pravnici znaju da se ne ”podrazumevaju”. Međutim, ono što je važno da se kaže, jeste to da vodiči ipak ne moguzameniti pravni savet koji se može dobiti od kvalifikovanog stručnjaka i ne predstavljaju promovisanje samozastupanja. Zbog toga vodiči sadrže i informacije kako se i gde može dobiti besplatna pravna pomoć. Ukoliko se pak odluče na korak samozastupanja ili jednostavno želeda se bliže upoznaju i razumeju svoja prava i obaveze, građani vodiče mogu dobiti pristupom internet stranici YUCOM-a u elektronskoj formi ili  naručiti besplatni štampani primerak pozivom na broj organizacije (+ 381) 1133-44-235.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.