Pružanje pravne pomoći za ostvarenje slobode pristupa informacijama

0

Od ponedeljka, 02. marta 2009. god. počeće sa radom Call centar Koalicije za slobodan pristup informacijama.

Cilj Call Centra je da pomogne građanima Srbije u korišćenju prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama (podnošenje zahteva za dostupnost informacija i žalbi Povereniku za dostupnost informacija i zaštitu podataka o ličnosti).

Broj telefona Call centra je 0700 400 700, a radno vreme je svakog radnog dana od 10 do 16 časova.

Cena poziva prema Call centru tarifiraće se po ceni lokalnog telefonskog poziva, a građani će nas moći kontaktirati samo sa fiksne telefonske mreže.

U prvom periodu Call Centar radiće tokom marta i aprila 2009.g. Ukoliko postoji veliko interesovanje građana za našu pomoć u korišćenju “prava na pristup informacijama od javnog značaja” Call Centar će nastaviti sa radom.

Usluge Call centra realizuju udruženja Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Beograda i Narodni parlament iz Leskovca uz podršku USAIDa i Instituta za održive zajednice.

*********************************************************************************************
Komitet pravnika za ljudska prava pruža pravnu pomoć u ostvarenju prava na slobodan pristup informacijama.

Ovo pravo građani ostvaruju u odnosu na informacije koje poseduju organi javne vlasti, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržane u određenom dokumentu, a odnose se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Organ javne vlasti od koga se može zahtevati informacija jeste:

1) državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

2) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

Pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahteva za slobodan pristup informacijama nadležnom organu.

Preuzmite: Zahtev za slobodan pristup informacijama

Ukoliko organ javne vlasti ne pruži traženu informaciju, građanin ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Share.

Ostavite odgovor