REŠAVATI SLUČAJEVE DISKRIMINACIJE

0

Mislija OEBS na Kosovu organizovala je regionalnu konferenciju o izazovima i najboljim iskustvima u primeni zakonodavstva o nediskriminaciji.

Panelisti su bili eksperti iz oblasti ljudskih prava, institucija ombudsmana i organizacija građanskog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i predstavnici institucija, uključujući i OEBS-ovu Kancelariju za demokratske institucije.

Iznoseći svoja iskustva iz oblasti ljudskih prava, predstavnici nevladinih i nezavisnih institucija su saglasni da je broj pritužbi na diskriminaciju na teritoriji Zapadnog Balkana veliki, dok je mali broj procesuiran.

Pokretanje postupaka u državnim organima, i insistiranje na urgentnosti rešavanja ovog problema su neki od mehanizama za borbu protiv ove pojave.

“Verujem da će državni organi Kosova biti podstaknuti od strane međunarodne zajednice da ova pitanja reše. Evropska unija, kako u Srbiji prati postupke borbe protiv diskriminacije, tako će činiti i na Kosovu. Ono što EU zahteva su rezultati, to zahteva i civilno društvo. Znači, konkretni slučajevi na kojima se radi, sa jedne strane sudski slučajevi a sa druge strane i prevencija diskriminacije, otvoreni razgovori o tome, rad u školama sa mlađom decom koja ne bi smela da nastave politiku diskriminacije”, rekao je Milan Antonijević, Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.

Jedan od glavnih razloga za neprijavljivanje diskriminacije je nemogućnost diskriminisanog lica da obezbedi pravnu pomoć. U Srbiji se još uvek čeka na usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći dok na Kosovu on postoji.

“Na primarnu besplatnu pravnu pomoć imaju prava sva lica koja primaju socijalnu pomoć, nezaposlena lica, kao i marginalizovana grupa ljudi u koju spadaju raseljena lica, izbeglice, stara i maloletna lica, kao i ona sa posebnim potrebama, žene i deca, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima. Zbog ovoliko kriterijuma čak 74 % ljudi na Kosovu, po statistici OEBS-a ima prava da koristi besplatnu pravnu zaštitu”, kaže Drita Redžepi, koordinator pravne pomoći.

Skupština Kosova je nedavno usvojila zakon porotiv diskriminacije, koji osnažuje položaj diskriminisanih kao i poziciju narodnog advokata. Ulogu u izradi ovog zakona  imala je i misija OEBS-a na Kosovu.

“Snažno srpovođenje antidiskirminacijskih zakona je ključna stvar kako bi se obezbedila ljudska prava. Zakoni protiv diskriminacija postoje u svim zemljama regiona, ali smo i dalje svedoci nejednakog tretmana i segregacije na osnovu seksualne orjentacije, etničke pripadnosti, socijalnog statusa, roda ili invaliditeta. Iz tog razloga je od vitalnog značaja da ovakve konferencije koristimo kako bi zajedno radili na pronalaženju odgovarajućih koraka za sporovođenje ovog  zakona”, rekao je Žan Klod Šlimberže, šef misije OEBS-a na Kosovu. 

Prema izveštajima međunarodnih organizacija, na Kosovu je najzastupljenija diskriminacija manjinskog stanovištva, pre svega na polju upotrebe maternjeg jezika, jer su mnogi zakoni na srpskom jeziku, koji je inače i služben jezik, pogrešno napisani ili prevedeni.

Romi, Aškalije i Egipćani i dalje su podvrgnuti rasprostranjenoj diskriminaciji, pri čemu se primenjuje nedovoljan broj mera u cilju njihove integracije. Učestali su i zločini iz mržnje zbog seksualne orijentacije ili identiteta. 

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.