e-novine: Ponudili smo Vrhovnom sudu spas od bruke (20.10.2009)Ponudili smo Vrhovnom sudu spas od bruke

Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom) podneo je 12. oktobra reviziju Vrhovnom sudu Srbije protiv presude VSS Gž. 43/09 od 23. jula.2009. u slučaju Aleksandar Tijanić protiv Jukoma, zbog povrede autorskih prava, saopštio je Komitet u utorak

RTS: Dosta buke, gospođo VučoDosta buke, gospođo Vučo

Pozivam Biljanu Kovačević Vučo i sve njene pristalice da me tuže Evropskom sudu za ljudska prava. Ili, neka umuknu, navodi Aleksandar Tijanić u odgovoru predsednici Jukoma.

Borba: Dosta buke gospođo Vučo. Ako smeta hajdemo u Strazbur (30.09.2009)Dosta buke, gospođo Vučo. Ako smete, hajdemo u Strazbur

Šta je sporno između Jugoslovenskog komiteta pravnika i mene? Oni veruju da se iz jedne rečenice kolumne, kao najsubjektivnijeg novinarskog žanra, može rastumačiti poruka i značenje čitavog teksta kolumne. Ja ne verujem da je ikome, sem kardinalu Rišeljeu, to pošlo za rukom. Oni veruju da je dozvoljeno pripisivati meni autorstvo nad tekstovima i rečenicama koje nisam napisao.

Alo: Tijanić: Vučo tuži me Strazburu (01.10.2009)Vučo tuži me Strazburu!

Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić pozvao je juče predsednicu Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Biljanu Kovačević-Vučo da „prestane sa pritiscima na srpske sudije i sudove“ i zaustavi „uličnu buku i kozačke skupštine“, predlažući joj da ga odmah tuži sudu iz Strazbura.

e - novine: Zahtev VSS za sednicu parničnog odeljenja (29.09.2009)Zahtev VSS za sednicu parničnog odeljenja

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM zatražio je od predsednice Vrhovnog suda Srbije da sazove sednicu parničnog odeljenja i odeljenja sudske prakse, kao i Opštu sednicu Vrhovnog suda Srbije

Saopštenje povodom obraćanja VSS (29.09.2009)SAOPŠTENJE

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM je od predsednice Vrhovnog suda Srbije zahtevao da u skladu sa Zakonom o sudovima i Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog suda Srbije sazove sednicu parničnog odeljenja i odeljenja sudske prakse, kao i Opštu sednicu VSS. Ovaj zahtev podnet je povodom presude Vrhovnog suda Srbije u predmetu po tužbi direktora RTS-a A.Tijanića kojom se uvodi nova praksa u pogledu prava citiranja, a time posredno utiče i na dozvoljenost kritike javnih ličnosti korišćenjem njihovih javnih izjava i pisanja.

Vreme - Sudski progon citata (24.09.2009.)Član 48. Zakona o autorkim i srodnim pravima izričito kaže da je, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, dozvoljeno umnožavanje, kao i drugi oblici "javnog saopštavanja kratkih odlomaka autorskog (pravo citiranja)" pod uvjetima da je: djelo objavljeno, da se spomenuti dijelovi, bez izmjena, integriraju u drugo djelo ako je to neophodno radi ilustracije, potvrde ili reference, uz jasnu naznaku da je riječ o citatu, te da se na pogodnom mjestu navede tko je autor citiranog djela, koji je naslov citiranog djela, kada i gdje je citirano djelo objavljeno, odnosno izdato.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) objavio je 2005. godine, u svojoj ediciji "Javni dosije - protiv zaborava", publikaciju s nazivom "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića". Cilj tog poduhvata, započetog "likom i djelom" sveprisutnog Tijanića jest "vraćanje sećanja bar na ono što je učinjeno javno, na ono što je javno rečeno i na ono od čega se nikad nismo ogradili", kaže se u prilogu publikacije, te se - danas se čini proročanski - dodaje: "S nadom da se i to u međuvremenu ne proglasi tajnom".

Knjiga o "službeniku Tijaniću" u najvećem dijelu se sastoji od citata iz njegovih novinarskih tekstova i izjava od 1976. do 2004. godine, u kojima je on bio i srpski novinar i autor tekstova u tad vrlo važnim hrvatskim medijima (Nedjeljna Dalmacija", "Start", "Danas"), a potom i ministar informiranja i na kraju nosilac javne funkcije, direktor javnog servisa, Radio-televizije Srbije.

Nakon što je knjiga objavljena, citirani Tijanić je protiv YUCOM-a pokrenuo nekoliko postupaka: javnom tužiocu podnio je krivičnu prijavu zbog neovlaštenog korištenja autorkog prava i neovlaštenog korištenja autorskog djela (prijava odbačena), podnio je i privatnu krivičnu tužbu protiv predsjednice YUCOM-a Biljane Kovačević Vučo zbog uvrede i klevete, koju je zbog neblagovremenosti (podnio ju je nakon proteka zakonskog roka od šest mjeseci) nadležni sud odbacio, dok je parnični postupak radi naknade štete pretrpljene zbog uvrede i klevete, u iznosu od 8,5 milijuna dinara, još u toku. Također, tu je i postupak pred Trgovinskim sudom za privredni prijestup zbog povrede autorskih prava, koji je zastao sve dok se ne završe postupci pred Okružnim sudom u Beogradu i Vrhovnim sudom...

Tatjana Tagirov

Danas: Miloš Vasić - Trganje iz konteksta (20.09.2009.)Miloš Vasić

Kad neko bubne neku glupost ili gadost, pa ga onda zbog toga zezaju, prvo utočište nesrećnikovo je da je ta izjava „istrgnuta iz konteksta“. U najvećem broju slučajeva to jednostavno nije istina: čovek je bubnuo baš to što je hteo reći i nikakav kontekst tu ne pomaže. Uostalom, koliko su puta pakosni ljudi pronašli taj kontekst i nesrećnu izjavu u njega ponovo usadili, da stvar bude jasna. Dešava se ponekad da izjava bude zaista citirana izvan konteksta.

Recimo: ja kažem da me „zabole muški polni k... za presudu Vrhovnog suda“, pa posle objasnim da sam to rekao doktoru venerologu u kontekstu stidne bolesti na francuskoj osnovi. Ali, kažem, to se jako retko događa...

www.danas.rs/vesti/dijalog/trganje_iz_konteksta.46.html?news_id=172284

Konferencija za novinare povodom odluke Vrhovnog suda Srbije protiv Komiteta pravnika za ljudska prava kojom se zabranjuje dalje umnožavanje knjige 'Slučaj službenika Aleksandra Tijanića' (18.09.2009.)Konferencija za novinare pod nazivom 'Od zabrane citiranja do zabrane knjige' povodom odluke Vrhovnog suda Srbije protiv Komiteta pravnika za ljudska prava kojom se zabranjuje dalje umnožavanje knjige 'Slučaj službenika Aleksandra Tijanića' i kojom je Komitet pravnika dužan da naknadi štetu Aleksandru Tijaniću od 200.000 dinara zbog navođenja njegovih citata, odrzana je u petak 18.09.2009. u Medija centru u Beogradu. Na konferenciji su govorili: Natalija Šolić, Miljenko Dereta, Vesna Petrović, Staša Zajović, Borka Pavićević i Biljana Kovačević Vučo.

Natalija Šolić


www.youtube.com/watch?v=2hZiCr2pX8Ewww.youtube.com/watch?v=aJJkO5kjpd4

Miljenko Dereta


www.youtube.com/watch?v=_5swgwPcRzE

Vesna Petrović


www.youtube.com/watch?v=Qinj5NR2iZA

Staša Zajović


www.youtube.com/watch?v=KJmUhiOpIv4

Borka Pavićević


www.youtube.com/watch?v=4IHj6iMlRQY

Biljana Kovačević Vučo


www.youtube.com/watch?v=eOF5sWYNBKY

B92 - Jukom i Tijanić o zabrani knjige (18.09.2009.)B92 - Jukom i Tijanić o zabrani knjige

Komitet pravnika za ljudskih prava (Jukom), kome je Vrhovni sud zabranio da umnožava nove tiraže izdanja "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića”, ocenio je da je ta presuda ‘opasan presedan’ koju bi mogli da koiste i niži sudovi čime bi, kako ocenjuju, bila ugrožena sloboda govora.

Zato će Jukom od Ministarstva pravde tražiti tumačenje da li će ta odluka postati deo sudske prakse...

Peščanik: Vesna Pešić - Direktno u pleksus (18.09.2009.)Direktno u pleksus

Vesna Pešić

Mnogo je papira potrošeno, mnoge rubrike ispisane, mnogo se svađa raširilo, mnogo se proceduralnih i ustavnih pitanja postavljalo, mnogo je muke uloženo da se glasovi dobro naštimaju i precizno prebroje - ko je za, a ko protiv famoznog zakona o informisanju.

Peščanik: Ivan Torov - Ovo je, bre, moja Srbija! (18.09.2009.)Ovo je, bre, moja Srbija!

Ivan Torov

Šta povezuje tek usvojene izmene Zakona o javnom informisanju, trijumfalističku nacionalističku terevenku prilikom otvaranja škole „Srbija“ u samom (epi)centru ratne i ratno-zločinačke politike u BiH 90-tih i najsvežiju političko-kalkulantsku klackalicu oko statusa Vojvodine?

Peščanik: Biljana Srbljanović - Beleška sa margine (17.09.2009.)Beleška sa margine

Biljana Srbljanović

Ivica Dačić govori i nastupa kao politički neutralna osoba, neangažovana, kao da nije ministar već profesionalni policajac.

Ivica Dačić se ponaša i govori kao da je nekakav direktor policije, glavni inspektor i operativni predvodnik svih policijskih akcija paralelno, istovremeno potpuno neutralan i nezainteresovan za političke implikacije koje te akcije sa sobom nose, iako je, osim što je ministar, prvi čovek važne političke partije, a takođe i pre svega i vice premijer Vlade Republike Srbije.

Danas: Tijanić, uber alles (17.09.2009)Tijanić, uber alles

„Mogao bih biti siromašan, ali da se osećam dobro! Istrpeo bih da sam bogat, makar se osećao loše. No, zašto, do đavola, da budem siromašan i da se istovremeno osećam bedno…” glasi životni moto Aleksandra Tijanića, notiran u autorskom tekstu „Upalite svetlo”, pre više od dve decenije u splitskoj „Nedeljnoj Dalmaciji”.

Peščanik: Žarko Korać - Presuda (16.09.2009.)Presuda

Žarko Korać

Presuda Vrhovnog suda Srbije, kojom se zabranjuje knjiga JUKOM-a Slučaj službenika Aleksandra Tijanića predstavlja opasni pravni i politički presedan, koji pokazuje ne samo koliko nesposobnih pravnika sedi u najznačajnijoj pravnoj instituciji u zemlji, već i kako Srbija tumara u shvatanju ljudskih prava i sloboda.

B92 - Blog: Jelena Gall - Tijanić-YUCOM (16.09.2009)Tijanić-YUCOM

Jelena Gall

Ovo je dodatak Dragovom blogu.

Reakcija Biljane Kovačević-Vučo, predsednice YUCOM-a:

"U ime ljudskih prava i vladavine prava YUCOM objavljuje da neće postupiti po nalogu Vrhovnog suda i da će mu zbog toga račun biti blokiran. Povinovanje ovakvoj odluci bi bilo protivno svim principima za koje se YUCOM kao organizacija branitelja ljudskih prava zalaže, jer bi plaćanje Aleksandru Tijaniću predstavljalo reket pod pokroviteljstvom najviše sudske instance, u čemu YUCOM odbija da učestvuje. Plaćanje bi predstavljalo nadoknadu za javno iznetu kritiku bez saglasnosti kritikovanog. Na to se ne može pristati."

e-novine: Kako RTS & B92 brane Tijanića - Saša volimo te (16.09.2009)Kako RTS & B92 brane Tijanića - Saša volimo te

Dve bratske medijske kuće RTS & B92 na svojim web stranicama organizovale su posebnu vrstu demokratskog referenduma povodom odluke Vrhovnog suda Srbije da se neprijateljski Yucom što drastičnije kazni: komentatori su – zanimljivo – unisoni u podršci drugu Saši i njegovoj večitoj borbi za sopstvenu pravdu u obliku političke funkcije. Drugih mišljenja nema i neće ih biti!

B92 - Blog: Drago Kovačević - Kakav mrak... (15.09.2009.)Kakav mrak...

Drago Kovačević

Srbija stvarno srlja u nerazum. Vrhovni sud je jučer doneo presudu bez presedana, presudu koju ne donose ni sudovi afričkih diktatora. Zabranio je knjigu "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića" koju je izdao YUKOM, a obrazloženje zabrane je tek biser. Kaže sud, ovako:„autor ima isključivo pravo da objavi svoje autorsko delo i da odredi način na koji će se delo objaviti”, kao i da „autor ima isključivo pravo da štiti integritet svog dela, a naročito da se suprotstvalja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi”.

e - novine: Zabranjujete knjige, zabranjujete citate - šta je sledeće? (15.09.2009)Zabranjujete knjige, zabranjujete citate - šta je sledeće?

Šta je sledeće, predsedniče? Da spalimo sve nepodobne knjige pred Tijanićevom kancelarijom i tako obnovimo sećanje na slavnu 1933. koju polako ali brzo preuzimate kao model ličnog obračuna? Da nam zabranite da se setimo šta ste izgovarali prošle, pretprošle ili već neke godine u kojoj ste obećavali sve i svašta samo da glasamo za vas, onako, jer vas je neko ubedio da znate šta pričate i da ste, povrh svega, duhoviti? Znači li ova odluka vašeg Vrhovnog suda da je zabranjeno citirati đenerala Mladića („Udri u živo meso! Pali! Tamo nema Srba“) jer nam isti zločinac nije dao suglasnost da mu izjavu prenesemo?

Biljana Kovačević Vučo za e-novine o zabrani knjige 'Slučaj službenika Aleksandra Tijanića' (15.09.2009.)Vrhovni sud Srbije zabranio knjigu "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića" jer je YUCOM objavljivanjem citata kao što je: "Ako Zoran Đinđić preživi, Srbija neće" povredio Tijanićeva autorska prava s obzirom da su citati objavljeni bez saglasnosti autora

Vrhovni sud Srbije je 23. jula 2009. godine na sednici Veća sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, Spomenke Zarić i Sonje Brkić, PREINAČIO PRESUDU Okružnog suda u Beogradu i presudio:

1. YUCOM je obavezan da plati Tijaniću 200.000 dinara sa kamatom zbog povrede njegovih moralnih prava, jer su Tijanićevi citai iz medija objavljeni bez njegove saglasnosti

2. Zabranjena je knjiga "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića" i zabranjeno je njeno dalje umnožavanje,

3. YUCOM je obavezan da ovu presudu objavi u "Politici" o svom trošku.

Kako Vrhovni sud obrazlaže svoju odluku?...

Biljana Kovačević Vučo za e-novine o zabrani knjige (15.09.2009.)

Vrhovni sud Srbije zabranio knjigu 'Slučaj službenika Aleksandra Tijanića' (15.09.2009.)Vrhovni sud Srbije je 23. jula 2009. godine na sednici Veća sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, Spomenke Zarić i Sonje Brkić, posle tri i po godine od prvostepene presude Okružnog suda u Beogradu, doneo konačnu odluku: Aleksandar Tijanić pobeđuje uprkos pravu, uprkos zakonu, uprkos moralu, dok se YUCOM-u onemogućava dalji rad.

Ova politička odluka o podršci Tijaniću je doneta uz pomoć sudske presude, tako što je posle tri i po godine preinačena presuda Okružnog suda u Beogradu i time je:
1. YUCOM obavezan da plati Tijaniću 200.000 dinara sa kamatom zbog povrede njegovih moralnih prava,
2. zabranjena postojeća knjiga "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića" i zabranjeno je njeno dalje umnožavanje,
3. YUCOM obavezan da ovu presudu objavi u "Politici" o svom trošku.

Ipak, ovo nije kraj: u jednom delu presuda Okružnog suda je i ukinuta, i to u delu koji se odnosi na imovinska prava Tijanića, tako da se očekuje dalja fininsijska odmazda protiv YUCOM-a u cilju spašavanja autorskog lika i dela Aleksandra Tijanića. Duh novog zakona o informisanju je pobedio u Vrhovnom sudu...

Slučaj Aleksandar Tijanić v. YUCOM - naknada nematerijalne šteteAleksandar Tijanić je 15. septembra 2005. godine podneo je tužbu za naknadu štete u iznosu od 8.500.000,00 dinara protiv Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM zbog objavljivanja publikacije “Slučaj službenika Aleksandra Tijanića”. Još uvek je u toku prvostepeni postupak. Od deset zakazanih glavnih rasprava tužilac Aleksandar Tijanić pojavio se samo jednom pred sudom.

Slučaj Aleksandar Tijanić v. YUCOM - kleveta i uvredaAleksandar Tijanić podneo je 21. jula 2005. godine privatnu krivičnu tužbu protiv Biljane Kovačević – Vučo za klevetu i uvredu zbog izdavanja publikacije "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića". Prvostepeni postupak još uvek nije završen. Privatni tužilac Aleksandar Tijanić se na većini glavnih pretresa nije pojavio, a kada je i prisustvovao glavnim pretresima od suđenja je pravio predstavu i time obesmišljavao ceo sudski postupak.rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu

Slučaj Aleksandar Tijanić v. YUCOM - povreda autorskih pravaTijanić 15. septembra 2005. godine, tuži Komitet pravnika za ljudska prava smatrajući da su mu povređena autorska prava objavljivanjem publikacije „Slučaj službenika Aleksandra Tijanića“.
Prvostepeni sud, 4.juna 2006. godine odbio je tužbeni zahtev, našavši da se radi o pravnom pitanju. U obrazloženju presude navodi se da: „Nije bila potrebna dozvola tužioca Aleksandra Tijanića za korišćenje citata iz njegovih novinarskih tekstova što proizilazi iz prava citiranja, koje reguliše član 48. Zakona o autorskom i srodnim pravima, jer se radi o tužiočevim delima koja su već ranije objavljena, jer su citirani delovi bez izmena, integrisani u drugo delo radi ilustracije i potvrde u knjizi iznetih tvrdnji i stavova uz jasnu naznaku da je reč o citatu i uz naznaku ko je autor citiranih delova, kao i gde i kada su tekstovi iz kojih su citati uzeti objavljeni. Sud nalazi da se u konkretnom slučaju radi upravo o slučaju koji se mora podvesti pod odredbu člana 48. pomenutog zakona, koji pod ovim uslovima dozvoljava bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanjem i druge oblike javnog saopštavanja takvih odlomaka tuđeg autorskog dela (pravo citiranja).“

Tijanic 20. juna 2006. godine podnosi žalbu Vrhovnom sudu Srbije na sedamnaest strana u kojoj pobija utvrdjeno činjenično stanje koje je nesporno, a Vrhovni sud Srbije i nakon jedne godine i deset meseci ne donosi odluku pa žalbi.
Kako se ovde radi o pravnom pitanju i o slučaju koji nije pravno komplikovan, smatramo da se ovde radi o politicki osetljivom slučaju i da odugovalčenje Vrhovnog suda Srbije nije rezultat komplikovanosti slučaja.Medijsko pokriće suđenja u slučajevima Tijanić v. YUCOMB9 (23. mart 2005)
"Slučaj službenika Tijanića"

Patriot magazin (7. mart 2005)
Beba i Vučo protiv Tijanića

Danas (16. avgust 2005)
Sporno autorstvo i zapisnik sa sednice VladeKurir (16. avgust 2005)
Aleksandar Tijanić tužio Vučo

Kurir (19. avgust 2005)
Tijanić: Sud da ispita Vučo!

Kurir (19. avgust 2005)
Vučo se žali Tadiću

Danas (19. avgust 2005)
Biljana Kovačević-Vučo pisala predsedniku Borisu Tadiću

Kurir (22. avgust 2005)
TUŽIbaba!

Kurir (23. avgust 2005)
Tijanić: Vučo, izađi samnom

Danas (24. novembar 2005)
Prvi put je tužen Koraks

Danas (13. decembar 2005)
JUKOM: Direktor RTS traži 200 hiljada evra

Kurir (14. decembar 2005)
Bliski susret Tijanić-Vučo

Danas (14. decembar 2005)
Biljana Kovačević: Cilj je bio diskvalifikovati direktora RTS

B92 (1. mart 2006)
Odloženo suđenje Tijanić – Vučo

Večernje novosti (1. mart 2006)
Tijanić povredio čukalj

Glas javnosti (2. mart 2006)
Tijanić tuži, pa ne dolazi u sud

Kurir (2. mart 2006)
Beba nije dočekao Tijanića

Danas (2. mart 2006)
Vučo: Tijanić pobegao sa suđenja

Danas (2. mart 2006)
Tijanić: Komične akcije za odbranu Biljane Kovačević-Vučo

B92 (29. mart 2006)
Nastavljen proces Tijanić - Vučo

Večernje novosti (30. mart 2006)
Tijanić uplašen, Vučo silovana!

Kurir (30. mart 2006)
Tijanić u frci

Glas javnosti (30. mart 2006)
Vučo: Lakrdija od suđenja

Danas (30. mart 2006)
Tijanić zatražio mesta za svoju publiku

Danas (2. jun 2006)
Vučo: Tijanić pobegao

B92 (5. jun 2006)
Odbijena Tijanićeva tužba

ANEM (6. jun 2006)
Odbijena Tijanićeva tužba

B92 (27. mart 2008)
Tijanić udario "očinski šamar"

MTS Mondo (27. mart 2008)
Tijanić vs Vučo: Vaspitni šamar pred sudnicom

Blic (28. mart 2008)
Tijanić pesnicom odgovorio na uvredu

Glas javnosti (28. mart 2008)
Tijanić udario šamar članu Čedine stranke

Kurir (30. mart 2008)
Tijanić napadnut

Politika (27. januar 2009)
Tijanić traži 8,5 miliona odštete od Jukoma


Press Online (26. januar 2009)
Tijanić: Verijem svaku reč Dušku Mihajloviću

RTV (26. januar 2009)
Tijanić: Verujem Mihajloviću

Glas javnosti (27. januara 2009)
Mafija došla glave Đinđiću

Kurir (27. januar 2009)
Verujem u Mihajlovićeve reči

MTS MONDO (26. januar 2009)
Tijanić veruje da je Popović bio šef mafije

MTS MONDO (27. januar 2009)
Koraksova odbrana pred sudom

E-novine (27. januar 2009)
Odbrana i parnični dani


Pravda (27. januar 2009)
Tijanić veruje Dušanu Mihajloviću


Glas javnosti (28. januar 2009)
Karikaturom opisao Tijanićevu karijeru

Politika (29. januar 2009)
Rubrika: Pogledi sa strane
Mirjana Bobić-Mojsilović
Jazavac pred sudom

Politika (30. januar 2009)
Povodom teksta „Jazavac pred sudom”, „Politika”, 29. januara
Biljana Kovačević-Vučo
Lično protiv knjigeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023