Aktivnosti YUCOM-a u oblasti ljudskih prava predstavljaju realizaciju prava koje proizilaze iz Deklaracije o braniteljima/kama ljudskih prava koja je usvojena konsenzusom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. decembra 1998. godine.

Odredbama Deklaracije predviđa se posebna zaštita branitelja ljudskih prava i ustanovljavaju se prava branitelja ljudskih prava da:

• zahtevaju i traže zaštitu i realizovanje ljudskih prava na nacionalnom i na međunarodnom nivou;

• sprovode rad na ljudskim pravima individualno, kao i udružujući se;

• formiraju udruženja i nevladine organizacije;

• se okupljaju i sastaju neometano;

• traže, dobiju i čuvaju informacije koje se odnose na ljudska prava;

• razvijaju i raspravljaju o novim idejama i principima iz oblasti ljudskih prava i da javno zagovaraju njihovo prihvatanje;

• upućuju državnim telima, agencijama i organizacijama koja se bave javnom politikom kritike i predloge za poboljšanje njihovog rada i da skrenu pažnju na svaki aspekt njihovog rada koji može ugroziti ostvarivanje ljudskih prava;

• daju primedbe na javnu politiku i javno delovanje, a povodom ljudskih prava, kao i da se ove primedbe razmatraju;

• ponude i omoguće profesionalnu i kvalifikovanu pravnu pomoć i drugi vid saveta i pomoći pri zaštiti ljudskih prava;

• prisustvuju javnim saslušanjima, procesima i suđenjima kako bi utvrdili njihovu usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim obavezama iz oblasti ljudskih prava;

• neometano pristupaju i komuniciraju sa nevladinim i međuvladinim organizacijama;

• uživaju efektivni pravni lek;

• im se da zakonska mogućnost da neometano obavljaju poziv branitelja ljudskih prava;

• imaju efektivnu zaštitu nacionalnog zakonodavstva pri reagovanju ili protivljenju, koje se sprovodi mirnim putem, pogrešnim aktima države koji rezultiraju kršenjem ljudskih prava; i

• traže i koriste sredstva zarad zaštite ljudskih prava (uključujući i primanje sredstava iz inostranstva.

Laureati: VUČO i LUKOVIĆ (12.10.2008)Nagrada Ledolomac povodom Dana ljudskih prava
Laureati: VUČO i LUKOVIĆ
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Liberalno demokratska partija (LDP) je u petak uveče, u Diplomatskom klubu u Beogradu, dodelila nagrade „Ledolomac“ za „najhrabrije i najupornije zalaganje za demokratiju, ljudska prava i slobode i čuvanje i razvijanje vrednosti građanskog društva u 2008. godini“. Ovogodišnji dobitnici su Biljana Kovačević-Vučo, predsednica Yucoma, i Petar Luković, glavni i odgovorni urednik e-novina.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023