Vladavina prava


Rad Komiteta pravnika za ljudska prava usmeren je ka ostvarenju
principa vladavine prava i demokratskih vrednosti u Srbiji.

Cilj nastojimo da postignemo kroz:


• izrade predloga zakona i drugih pravnih propisa;

• kampanje za usvajanje zakona i drugih pravnih propisa;

• ispitivanje legaliteta i legitimiteta postojećih propisa pre svega pokretanjem
pitanja ustavnosti zakona i drugih propisa i zakonitosti podzakonskih akata;

• monitoring primene postojećih propisa;

• pritisak na državu da poštuje preuzete obaveze koje
proističu iz nacionalnih i međunarodnih propisa;

• konstruktivnu kritiku vlasti;

• kontrolu javnog rada političara; i

• zalaganje za nezavisno pravosuđe.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023