Pozovite 0700 400 700 za besplatnu pravnu pomoć ili popunite formularŠta je to pravna pomoć?

Pravna pomoć Vam omogućava da efikasno zaštitite ljudska prava koja su Vam povređena. Ona Vam takođe omogućava da pristupite sudu ili drugim državnim organima pod jednakim uslovima i bez diskriminacije. Diskriminacija podrazumeva nejednak tretman, neopravdano pravljenje razlike, odnosno stavljanje nekoga u gori/bolji položaj zbog bilo kog njegovog ličnog svojstva. Država je dužna da Vam obezbedi besplatnu pravnu pomoć ukoliko niste u mogućnosti da je platite.

Ko sve ima pravo na pravnu pomoć?

Članom 32. Ustava svima je zagarantovano pravo na pravnu pomoć u skladu sa zakonom. To znači da pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju državljani Srbije, ali i stranci i osobe bez državljanstva pod određenim uslovima (uglavnom loše materijalno stanje). Cilj ovoga je da se omogući jednak pristup pravdi svima, bez obzira na to da li su u mogućnosti da plate advokata ili ne.

Pravna pomoć u slučajevima diskriminacije u školamaKomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) kontinuirano pruža pravnu pomoć građanima čija su ljudska prava ugrožena.Zbog uočene povećane potrebe za borbom protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, a naročito na nivou srednjeg obrazovanja, u okviru projekta Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije, koji realizuju Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava - BCHR uz podršku Delegacije Evropske unije, u fokus će biti stavljeni slučajevi diskriminacije učenika, zaposlenih u školama, kao i slučajevi vršnjačke diskriminacije.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023