Vesti

Sajam OCD 201010 i 11 juna 2010. godine Komitet pravnika za ljudska prava ucestvovace na sajmu Organizacije civilnog drustva. Ovom prilikom YUCOM ce predstaviti Call centar i web portal uticaj.rs.


Predstavljanje Call centra:
Call centar predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje građanja u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama i zaštiti podataka kroz javno zastupanje za usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanja Zakona o tajnosti podataka“ koji je podržan od strane Institute for Sustaniable Communities.

Preko broja 0700 400 700, radnim danima od 10 do 16 časova, građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (podnošenje zahteva za pristup informacijama i žalbi Povereniku).


Predstavljanje novog portala www.uticaj.rs:
Web portal www.uticaj.rs nastao je u okviru u okviru projekta „Uključenje građana i građanki u društveni i politicki život kroz zastupanje prava na peticije i predloge” koji realizuju YUCOM i Fondacija Hajnrih Bel.

Internet stranica uTIcaj najpre je namenjen onima koji žele da postavljaju i/ili da potpisuju peticije (predloge, predstavke i pritužbe), te u tom smislu ovde mogu se naći informacije ili pomoć pri njihovom pisanju ili određivanju kome treba određenu peticiju poslati. Takođe obiluje informacijama o pravu na peticiju u Srbiji, regionu, Evropskoj Uniji i šire, i uopšte o direktnoj demokratiji koja je nezaobilazna tema kada je reč o peticijama - ukoliko se opšti termin peticija koristi kako bi se opisale i građanske inicijative za promenu zakona.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019