Vesti

Beograd panel diskusija: Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge (15.06.2010.)Panel diskusije obavljaju se u okviru projekta „Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge“ koji je podržan od strane Delegacije Evropske
unije u Srbiji.

Glavni cilj projekta je zastupanje ucešća građana u političkom životu i direktno ucešce građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima javne vlasti kroz usvajanje neophodne pravne regulative i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za regulisanje prava na
peticije i predstavke.

Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative koja ureduje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, i održavanja 5 radionica sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, došlo
se do zaključka da ne postoji pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana pokazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.

Cilj panel diskusija je stvaranje konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga.

Konstruktivnim dijalogom otklonile bi se samo neke od nedoumica koje postoje:
- da li organi javne vlasti imaju procedure koji uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge
- kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima
- koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge
Relevantna mišljenja i preporuke dobijene tokom panel diskusija biće korišcene za pripremu neophodnih promena pravne regulative.

Sve učesnice i učesnici panel diskusija biće važni činioci
na putu poboljšanja jedne izuzetno važne demokratske procedure u Srbiji i na ovaj način ce aktivno učestvovati u njenim demokratskim reformama.AGENDA
Panel diskusija
PETICIJE I PREDLOZI
15.06.2010. godine
Hotel In


10.45 - 11.00 Dolazak ucesnika

11.00 - 11.05 Uvodna rec – ciljevi panel diskusije
Milan Antonijevic, Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM

11.05 – 11.20 O Odboru za predstavke i predloge – buduci metodi rada
Saša Dujovic,narodni poslanik, Predsednik Odbora za predstavke i predlogeNarodne skupštine Republike Srbije

11.20 – 11.30 Tendencije razvoja instrumenata neposredne demokratije u EU izemljama regiona – pravo i praksaWolfgang Klotz, predsednik Hajnrih Bel fondacije za jugoitocnu Evropu

11.30 – 11.45 Iskustva poslanika Narodne skupštine Republike Srbije
sa peticijama i predlozima gradana Vesna Pešic, narodna poslanica

11.45- 11.55 Pravo i praksa u SrbijiKatarina Jozic, YUCOM

11.55– 12.05 Istraživanje i predstavljanje sajta www.uticaj.rs
Novak Vuco, YUCOM i Nina Durdevic-Filipovic, Hajnrih Bel fondacija

12.05 – 12.20 Pauza za kafu

12.20 - 12.50 Diskusija

Moderatori: Milan Antonijevic i Katarina Jozic, YUCOM

12.50 - 13.00 Zakljucci

13.00 –13.30 RucakLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019