Vesti

Konsultativni sastanci sa braniteljima ljudskih pravaKONSULTATIVNI SASTANCI SA BRANITELJIMA LJUDSKIH PRAVA
 NIŠ – jul, 2010
 NOVI SAD – septembar, 2010
 NOVI PAZAR – oktobar, 2010
 BEOGRAD – novembar, 2010

Poštovani/e,
Pozivamo Vas na konsultativni sastanak koji ce se održati u Nišu, 7. jula, 2010. godine
sa pocetkom u 12.00 casova. Agenda ce biti dostavljena naknadno, nakon dostavljanja Vaših
odgovora na pitanja postavljena kroz upitnik u prilogu.
Sastanci sa braniteljima ljudskih prava koje deluju van Beograda se organizuju kako bi se
proširila ideja o zastupanju za punu implementaciju UN Deklaracije o braniteljima ljudskih prava i
razvila diskusija o konkretnim problemima koje, sa stanovišta prava ustanovljenih
Deklaracijom, predstavljaju prepreke za efikasno delovanje branitelja. Najveci akcenat bice odnos
države prema braniteljima ljudskih prava, kao i njihova sigurnost i bezbednost u Srbiji.
Ovi sastanci bi trebalo da doprinesu:
1. uspostavljanju podrške radu branitelja ljudskih prava u Srbiji;
2. mobilizaciji za stvaranje Mreže solidarnosti branitelja ljudskih prava i
uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite;
3. dizanje svesti o radu branitelja ljudskih prava u lokalnim sredinama, i
4. isticanju znacaja rada branitelja ljudskih prava za napredak kulture ljudskih prava
u zemlji.
Uz podršku OEBS-a i UNHCHR-a, branitelji ljudskih prava bi trebalo da razviju strategiju
zastupanja za usvajanje Deklaracije o braniteljima ljudskih prava na nacionalnom planu, kao i
punu primenu Deklaracije. Rad na strategiji zastupanja ce biti organizovan od strane Komiteta
pravnika za ljudska prava – YUCOM.
S poštovanjem,
Milan Antonijevic
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019