Vesti

Milan Antonijević govori za NIN o reformi krivično-procesnog zakonodavstva (07.10.2010.)NIN - Anglosaksonsko uterivanje pravde
Bojana Oprijan-Ilić

Kakve novine donosi Nacrt zakonika o krivičnom postupku, da li su i koliko ove promene dobre ili loše? O tome za NIN govori Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM...

Tužilac će, kao i pre, rukovoditi pretkrivičnim postupkom, ali će, za razliku od sadašnjeg rešenja, pokretati i sprovoditi istragu. Ukidanje sudske istrage, to jest institucije istražnih sudija i poveravanja ovih ovlašćenja javnom tužiocu je već dugo prisutno kao ideja u stručnoj javnosti. Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, skreće pažnju na činjenicu da i sama istraga predstavlja deo postupka u kojem je zabeležen najveći broj kršnjea ljudskih prava: "I odgovornost za sve propuste u ovoj fazi postupka tako će biti prebačena na tužilaštvo. Kada se tome doda i praksa naših tužilaštava da se ne oglašavaju, a kada se i oglase ne obrazlažu odluke o odbacivanju i odbijanju krivičnih prijava ili obustavljanju istrage, očito je da da će ovaj uspavani tužilački sistem morati da prođe kroz izuzetno veliku transformaciju".

Antonijević ukazuje da će sličnost sa slučajevima koji se vode u SAD i Haškom tribunalu, pre svega, biti vidljiva na glavnom pretresu. Svedoke će predlagati i saslušavati javni tužilac i odbrana, a sud će biti tu da kontroliše ispravnost saslušanja i izvođenja dokaza i neće imati obavezu da istražuje više od onoga što se traži u optužnici i kasnije u žalbama, što će doprineti brzini postupka.

Izvršni direktor YUCOM-a kaže da, kao pripadnik mlađe generacije pravnika, pozivanje elektronskom poštom smatra dobrim pravcem, ali "uz ograničenu i veoma opreznu primenu": Napominjem da će primena zakona, bude li usvojen, početi od 1. februara 2012. godine, osim na postupke za organizovani kriminal i ratne zločine, gde ćemo na primenu čekati znatno kraće - šest meseci po usvajanju. Zato je neophodno biti kreativan i predvideti kako će izgledati elektronska pismenost našeg stanovništva za nešto više od godinu dana, a da i ne ulazimo u mogućnost, viđenu nebrojeno puta do sada - da se primena pojedinih zakona naknadno odlaže godinama, sugeriše Antonijević.

S obzirom na to da se Nacrt zakonika o krivičnom postupku vidljivo opredelio za brzinu postupka, Antonijević se pribojava situacija koje mogu da dovedu u pitanje dosledno poštovanje ljudskih prava i predviđa kako će "nužno nastati i povećane mogućnosti za kršenja ljudskih prava, kao i za greške koje mogu nastati u brzini, na koju naše pravosuđe nije naviklo".Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019