Vesti

Konferencija o stepenu implementacije i izazovima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o tajnim podacima Skupština AP Vojvodine Novi Sad 21-22.10.2010.U okviru pojekta „Jačanje građanja u shvatanju prava na slobodan pristup informacijama i zaštiti podataka kroz javno zastupanje za usvajanje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i usvajanja Zakona o tajnosti podataka“, koji je podržan od USAID-a i Instituta za održive zajednice, Komitet pravnika za ljudska prava Vas poziva na dvodnevnu konferenciju o stepenu i izazovima implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o tajnim podacimaČetvrtak, 21.10.2010. godine
Skupština Vojvodine, Novi Sad

I STEPEN IMPLEMENTACIJE I IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

10.45 – 11.00 Dolazak učesnika

11.00 – 11.20 Otvaranje konferencije –
Maja Sedlarević – potpredsednica Skupštine Vojvodine
Milan Antonijević – Komitet pravnika za ljudska prava
Rodoljub Šabić – Poverenik za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti

11.20 – 11.50 Pravo na privatnost – ustavnopravni okvir
Prof. dr Marijana Pajvančić

11.50 – 12.30 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti –
stepen implementacije i izazovi u primeni
Predstavljanje Strategije zaštite podataka o ličnosti Rodoljub Šabić – Poverenik za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti

12.30 – 13.00 Diskusija
Moderator: Marko Karadžić

13.00 – 13.20 Pauza za kafu

13.20 – 14.00 Obaveze organa i organizacija na poštovanje ličnih
podataka
Prof. dr Stevan Lilić

14.00 - 14.30 Diksusija i zaključci
Moderator: Marko Karadžić

14.30 Ručak
Petak, 22.10.2010. godine
Skupština Vojvodine, Novi Sad


II STEPEN IMPLEMENTACIJE I IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O TAJNIM PODACIMA
I ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA10.45 – 11.00 Dolazak učesnika

11.00 – 11.10 Uvodna reč
Milan Antonijević – Komitet pravnika za ljudska prava

11.10 – 11.50 Izazovi očuvanja tajnosti podataka za državne organe
Saša Janković – Zaštitnik građana Republike Srbije

11.50 – 12.10 Šta nije regulisano Zakonom o tajnosti podataka?
Podzakonski akti neophodni za njegovu primenu
Žarko Marković – Beogradski centar za ljudska prava

12.10 – 12.30 Tajnost podataka i bezbednosna politika
Marko Milošević – Beogradski centar za bezbednosnu
politiku

12.30 – 13.00 Diskusija
Moderator: Milan Antonijević

13.00 – 13.20 Pauza za kafu

13.20 – 13.40 Tajnost vs. transparentnost džave
Milan Đukić - Odbor za predstavke i predloge
Skupštine Vojvodine


13.40 - 14.00 Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama
od javnog značaja – lokalna samouprava
Predstavljanje istraživanja YUCOM-a
Katarina Golubović - Komitet pravnika za ljudska prava

14.00 - 14.30 Diksusija i zaključci
Moderator: Milan Antonijević

14.30 RučakLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019