Vesti

Usvojen Zakon o Ustavnom sudu SrbijeNovi Zakon o Ustavnom sudu Srbije predviđa nov modalitet ustavne žalbe, kao odgovor na nepostojanje efikasnog pravnog leka u pravnom sistemu Srbije za kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

Iz obrazloženja predloga Zakona o Ustavnom sudu Srbije

"Posebno treba istaći odredbu člana 82. stav 2. Zakona koja prediđa da se ustavna žalba može izjaviti i kada nisu iscrpljena pravna sredstva, u slučaju kada je podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, a koje je propisano u članu 32. Ustava i članu 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope. U cilju stvaranja uslova da ustavna žalba bude efikasno pravno sredstvo, članom 90. Zakona propisano je da, u slučaju kada je uvažena ustavna žalba, podnosilac ustavne žalbe može da podnese, pre podnošenja tužbe nadležnom sudu, zahtev za naknadu štete Komisiji koju obrazuje ministar pravde, koja je dužna da odluči u roku od 30 dana. Ova odredba je značajna i sa stanovišta prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kada se radi o efikasnom pravnom leku."


MEDIJSKO POKRIĆE


Blic, 26.12.2007
Danas izbor predsednika Ustavnog suda

Ustavni sud Srbije počeće danas sa radom tako što će održati sednicu na kojoj će biti izabran novi predsednik između desetoro sudija koji su do sada imenovani.

Izborom predsednika Ustavni sud će izaći iz blokade u kojoj je bio više od godinu dana. Prethodni predsednik Slobodan Vučetić od 10. oktobra 2006. ispunio je uslove za penziju, a pošto su još neke sudije ranije ispunile isti uslov, Ustavni sud od tada više nije imao kvorum.

U međuvremenu je donet novi Ustav, Ustavni zakon i Zakon o Ustavnom sudu, koji umesto ranijih devetoro sudija sada predviđa 15. Imenovanje dve trećine broja sudija ipak omogućava da se Ustavni sud konstituiše, a po formiranju Vrhovnog kasacionog suda biće određeno preostalih petoro sudija.

Skupština Srbije je 24. novembra donela Zakon o Ustavnom sudu i imenovala Predraga Ćetkovića, dr Bosu Nenadić, Dragišu Slijepčevića, Stanku Milanović i dr Mariju Draškić za sudije Vrhovnog suda, sa liste od 10 imena koju je dostavio predsednik Srbije Boris Tadić.

Sa skupštinske liste od 10 imena predsednik Tadić je imenovao još petoro sudija, dr Oliveru Vučić, Vesnu Ilić-Prelić, dr Agneš Kartag-Odri, Katarinu Manojlović-Andrić i dr Dragana M. Stojanovića.

Ovih desetoro sudija 12 . decembra su položili zakletvu, a u sredu bi trebalo da između sebe izaberu novog predsednika Ustavnog suda. Najmanje osmoro sudija mora da glasa za predsednika, jer se većina gleda od ukupnog broja sudija, kako je propisano zakonom.
Preostalih petoro sudija mora da imenuje Vrhovni kasacioni sud, sa liste od 10 imena koju predloži Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Nijedan od ovih organa nije još formiran, a očekuje se da to bude urađeno do kraja sledeće godine. (V. Z. C.)


************************************************************************

RTV, 20.11.2007

Završena rasprava o zakonu o Ustavnom sudu

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je danas raspravu u pojedinostima Predloga zakona o Ustavnom sudu Srbije, a popodnevni rad parlamenta nastavlja se razmatranjem amandmana na Predlog zakona o azilu. Predlogom zakona o Ustavnom sudu Srbije uređuje se postupak pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka koje su konačne, izvršne i opšteobavezujuće, a donose se većinom glasova sudija.

Ministar pravde Dušan Petrović rekao je poslanicima po završetku debate da je namera predlagača bila da reguliše osetljivo pitanje onih lica koja rade određeni posao za državu, a kojima je potrebno urediti status kada im prestane dužnost.

Doprinos zaokruživanju pravnog sistema

U vezi sa tim, Petrović je na samoj sednici prihvatio još dva amandmana koja regulištu pravo sudija na naknadu plate u roku od šest meseci ako im je do penzije ostalo isto toliko vremena. Petrović je pozvao poslanike da glasaju za ovaj zakon i zahvalio se svim poslanicima "na trudu koji su uložili oko vođenja debate o suštini stvari".

"Želim da vam se zahvalim jer smo se svi zajedno približili donošenju zakona koji će zemlju učiniti pravno uređenijom i omogućiti Ustavnom sudu da razrešava mnoge dileme u javnom, političkom i pravnom životu", poručio je ministar sa skupštinske govornice.

On je dodao da je tokom proteklih nekoliko dana otvoren veliki broj važnih pitanja, da su se čula različita stanovšta koja su i pravno tehnička, ali i suštinska, i koja su pokazala različite stavove.


Građani mogu koristiti oba pisma za pisanje žalbe

Ministar pravde je podsetio na uvođenje novog instituta ustavne žalbe, koje je u drugačijem obliku postojala i ranije, ali sada sa znatno širim pravima, kao i sumnjama koje su se javljale u pogledu upotrebe pisma i jezika prilikom podnošenja te žalbe.

Petrović je još jednom podvukao da želi da, kako je naglasio, razveje sve sumnje oko upotrebe pisma i jezika.

On je podsetio da su zvanični jezik srpki, a pismo ćirilica, ali da građani mogu ravnopravno da koriste oba pisma i jezik koji žele pri pisanju ustavne žalbe.

Mišljenje pokrajinske skupštine nije potrebno

Odgovarajući na pitanje da li je nužno da se zakonom ustanovi da je u postupku izbora sudija potrebno mišljenje Pokrajinske skupštine, Petrović je odgovorio da Vlada Srbije nije mogla da prihvati takav predlog jer izbor sudija nije u nadležnosti pokrajinskog parlamenta.

Na kraju prepodnevnog zasedanja, ministar je još jednom zahvalio poslanicima na trudu koji su uložili da ponude alternativne pravno-tehničke mogućnosti, rekavši da je izrada zakona složen postupak.

"Da su drugačije okolnosti u zemlji, zakon o Ustavnom sudu bio bi u radu možda i dve godine. Ipak, ovaj zakon prošao je sve faze, široku javnu raspravu, mišljenja eksperata i stranih i domaćih i čitava pravna javnost kazala je svoja mišljenje", zaključio je Petrović.

Prema Ustavnom zakonu, Zakon o Ustavnom sudu treba da se donese na istoj sednici na kojoj parlament bude birao sudije tog suda, sa liste kandidata koju mu je uputio predsednik Republike.


************************************************************************

Press, 20.11.2007.

Poslanici i danas o zakonu o Ustavnom sudu

Skupština Srbije nastaviće danas, peti dan, raspravu o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu.

Poslanici su raspravu o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu počeli prošle srede, a ostalo je da razmotre još desetak amandmana.
Tim predlogom zakona uređuje se organizacija Ustavnog suda, kao i izbor i prestanak funkcija sudija.

Jedna od najznačajnijih novina predloženog zakona je propisivanje postupka po ustavnoj žalbi čime se dodatno unapređuju prava građana.

Predviđeno je da se žalba može podneti i kada nisu iscrpljena sva prethodna pravna sredstva, u slučaju kada je podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Na predlog zakona o Ustavnom sudu podneto je više od 10 amandmana.
Skupština bi trebalo da razmotri i amandmane na Predlog zakona o azilu.
Sednica počinje u 10 časova. (Beta)


************************************************************************

RTV Pink, 20.11.2007.
Sednica skupštine
Završena rasprava o Predlogu zakona o Ustavnom sudu

Skupština Srbije završila je danas raspravu u pojedinostima Predloga zakona o Ustavnom sudu Srbije, a popodnevni rad nastaviće razmatranjem amandmana na Predlog zakona o azilu.


Predlogom zakona o Ustavnom sudu Srbije uređuje se postupak pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka koje su konačne, izvršne i opšteobavezujuće, a donose se većinom glasova sudija. Ministar pravde Dušan Petrović rekao je poslanicima po zavrsetku debate da je namera predlagača bila da reguliše osetljivo pitanje onih lica koja rade odeređeni posao za državu, a kojima je potrebno urediti status kada im prestane dužnost. U vezi sa tim, Petrović je na samoj sednici prihvatio još dva amandmana koja regulištu pravo sudija na naknadu plate u roku od šest meseci ako im je do penzije ostalo isto toliko vremena. Petrović je pozvao poslanike da glasaju za ovaj zakon i zahvalio se svim poslanicima na trudu koji su uložili oko vođenja debate o suštini stvari . Žellim da vam se zahvalim jer smo se svi zajedno približili donošenju zakona koji će zemlju učiniti pravno uređenijom i omogućiti Ustavnom sudu da razrešava mnoge dileme u javnom, političkom i pravnom životu , poručio je ministar sa skupštinske govornice. On je dodao da je tokom proteklih nekoliko dana otvoren veliki broj važnih pitanja, da su se čula različita stanovšta koja su i pravno tehnička, ali i suštinska, i koja su pokazala različite stavove. Ministar pravde je podsetio na uvođenje novog instituta ustavne žalbe, koje je u drugačijem obliku postojala i ranije, ali sada sa znatno širim pravima, kao i sumnjama koje su se javljale u pogledu upotrebe pisma i jezika prilikom podnošenja te žalbe. Petrović je još jednom podvukao da želi da , kako je naglasio, razveje sve sumnje oko upotrebe pisma i jezika. On je podsetio da su zvanični jezik srpki, a pismo ćirilica, ali da građani mogu ravnopravno da koriste oba pisma i jezik koji žele pri pisanju ustavne žalbe. Odgovarajući na pitanje da li je nužno da se zakonom ustanovi da je u postupku izbora sudija potrebno mišljenje Pokrajinske skupštine, Petrović je odgovorio da Vlada Srbije nije mogla da prihvati takav predlog jer izbor sudija nije u nadležnosti Pokrajinskog parlamenta. Na kraju prepodnevnog zasedanja, ministar je još jednom zahvalio poslanicima na trudu koji su uložili da ponude alternativne pravnotehničke mogućnosti, rekavši da je izrada zakona složen postupak. Da su drugačije okolnosti u zemlji, zakon o Ustavnom sudu bio bi u radu možda i dve godine. Ipak, ovaj zakon prošao je sve faze, široku javnu raspravu, mišljenja eksperata i stranih i domaćih i čitava pravna javnost kazala je svoja mislsjenje , zaključio je Petrović. Prema Ustavnom zakonu, Zakon o Ustavnom sudu treba da se donese na istoj sednici na kojoj parlament bude birao sudije tog suda, sa liste kandidata koju mu je uputio predsednik Republike.


************************************************************************

Press, 16.11.2007.
Nastavljena rasprava o zakonu o Ustavnom sudu

Skupština Srbije nastavila je danas raspravu o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu, nakon obaveštenja poslanika Srpske radikalne stranke (SRS) da je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković naložio da odluke o izboru za čelnike Skupštine Beograda moraju biti poništene, a procedura izbora
ponovljena.

Na tom odgovoru juče su insistirali poslanici SRS, a pošto su raspravljali o tome umesto o zakonskom predlogu, predsednik parlamenta Oliver Dulić juče je u 14.00 prekinuo sednici.

Poslanica SRS Vjerica Radeta danas je na početku rada odbacila navode da poslanici te stranke opstruišu rad parlamenta i da ne žele da se formira Ustavni sud i izaberu sudije tog suda.

Ona je, međutim, navela da je tačno da su radikali od 9. oktobra insistirali da se ponište "nezakonite odluke" o izboru v.d. gradonačelnika Beograda, zamenika predsednika Skupštine Beograda i zamenika v.d gradonačelnika.

"Jako nam se zbog toga žuri da se formira Ustavni sud. Za sve te odluke tražićemo ocenu ustavnosti. Danas ćemo vrlo aktivno učestvovati u raspravi o amandmanima i pošto smo dobili dopis ministra Milana Markovića nemamo razloga da intervenišemo po Poslovniku već ćemo raditi po dnevnom redu", navela je Radeta.

Potom je poslanik sa liste Socijalističke partije Srbije Željko Vasiljević zatražio je od ministra pravde Dušana Petrovića da proveri da li opštinska vlast u Medveđi vrši pritisak na pravosudne organe da se pusti iz zatvora brat zamenika predsednika opštine Medveđa.
Kako je naveo Vasiljević, brat zamenika predsednika opštine Medveđa je pre dva dana sa još cetvoricom Albanaca fizički napao nastavnika Osnovne škole u Medveđi Milorada Ristića nanevši mu teške telesne povrede.

Vladimir Milentijević iz Demokratske stranke Srbije obavestio je poslanike da je sinoć skupštinski Odbor za Kosovo i Metohiju doneo jednoglasnu odluku da pozove sve građane Kosova da sutra ne izađu na parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu.

Posle kraće rasprave poslanika po Poslovniku, parlament je nastavio raspravu o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu. (Beta)


************************************************************************

Blic, 15.11.2007.

Nastavljena rasprava o Zakonu o Ustavnom sudu
Skupština Srbije nastavila je danas raspravu o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu.

Na zakon je uloženo preko 80 amandmana, a poslanici su u toku jučerašnje sednice obradili dva.

Predlogom zakona o Ustavnom sudu uređuje se postupak pred tim sudom, kao i pravno dejstvo njegovih odluka koje su konačne, izvršne i opšteobavezujuće, a donose se većinom glasova sudija.

Nova ustavna nadleznost suda je rešavanje o ustavnoj žalbi, koja se može izjaviti protiv pojedinačnog akta, radnje državnog organa ili organizacije, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska i manjinska prava i slobode.

Prema Ustavnom zakonu, Zakon o Ustavnom sudu treba da se donese na istoj sednici na kojoj parlament bude birao sudije tog suda, sa liste kandidata koju mu je uputio predsednik Republike.

Odložena sednica Odbora za pravosuđe

Sednica Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe i upravu na kojoj je raspravljano o amandmanima na Predlog zakona o Ustavnom sudu Srbije, prekinuta je danas zbog nedostatka kvoruma, a nastavak je zakazan za 13 sati.

Odbor, koji je samo prvih desetak minuta imao kvorum, raspravljao je i odbio šest od ukupno 87 amandmana, koliko je uloženo na Predlog zakona o Ustavnom sudu Srbije.

Vlada Srbije prihvatila je šest amandmana. (Tanjug)Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019