Vesti

Održana javna debataNa Pravnom fakultetu u Beogradu 18.09.2007., predstavnici YUCOM-a kroz studiju slučaja V.A.M. protiv Srbije analizirali su postupak izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava na javnoj raspravi u organizaciji udruženja Pravnici za demokratiju i Društva sudija Srbije.

Mr Dejan Milenković predstavio je mehanizam zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. Milenković je učesnike upoznao sa istorijatom i značajem Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti ljudskih prava, i pravilima koje Evropski sud u postupku odlučivanja primenjuje.

Advokat Natalija Šolić predstavila je tok postupka u slučaju V.A. M. pred domaćim sudovima pre i posle donošenja presude od strane Evropskog suda za ljudska prava. Advokat Šolić je ukazala na promene koje su u postupanju državnih organa usledile nakon podnošenja predstavke Evropskom sudu kao i na značaj zastupnika Srbije u celom postupku pred domaćim organima nakon donošenja presude.

Katarina Jozić je ukazala na značaj presude V.A.M. protiv Srbije u smislu identifikovanja nedostataka pravnog sistema Srbije. Jozić je ukazala na mogućnosti rešavanja ovog problema prezetujući primer susuedne Hrvatske koja se suočila sa istim problemom 6 godina ranije.

Na javnoj debati predstavljen je časopis LEX FORUM br. 1/2007, u izdanju udruženja Pravnici za demokratiju – LawDem.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019