Vesti

Milan Antonijević i Kristina Todorović o početku rada YUCOM-ovog Call centra za pružanje pravne pomoći žrtvama povreda ljudskih prava (02.03.2011.)Politika, 02.03.2011.
Prijavljivanje povrede ljudskih prava i telefonom

"Nasilje je postalo sredstvo za komunikaciju u našem društvu, a govor mržnje se čuje i na navijačkim tribinama, i u rijaliti programima i na javnoj sceni Srbije. Kaznena politika našeg pravosuđa je preblaga, a suđenja često traju duže od jedne decenije. Osim toga, statistika socijalne patologije svedoči da su vinovnici nasilja sve mlađe osobe, koje čine sve brutalnija kriminalna dela - ubistva, silovanja i teška razbojništva. Sve su to razlozi zbog kojih civilna društva moraju da budu aktivnija i da više sarađuju u borbi protiv nasilja", istakli su učesnici jučerašnje konferencije za novinare koju je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava.

Direktor ove nevladine organizacije Milan Antonijević je rekao da je počeo sa radom Kol centar Jukoma za pružanje pravne pomoći žrtvama povreda ljudskih prava i da sve osobe koje smatraju da su im ugrožena ljudska prava mogu da okrenu telefonski broj 0700-400-700.

Sumirajući probleme zbog kojih su se naši sugrađani u prethodna tri meseca obraćali Jukomu, advokat Kristina Todorović istakla je da su se ovoj nevladinoj organizaciji najviše javljali predstavnici marginalizovanih društvenih grupa - pripadnnci nacionalnih manjina, LGBT populacije i osobe sa psihičkim smetnjama. "Najveći broj građana, 60 odsto njih, žalio na sporost sudskih organa i na neizvršenje sudskih odluka, 25 odsto je imalo primedbu na nepostupanje organa uprave, pre svega centara za socijalni rad i MUP-a, a 15 procenata građana koji su nam se obratili za pomoć imali su probleme u ostvarivanju različitnh prava, kao što je na primer pravo na penziju", objasnila je Kristina Todorović.

K. ĐorđevićLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019