Vesti

Milan Antonijević za blog 'Vidljivo bolje' o standardima javnog života (13.05.2011.)Standardi javnog života - etika u politici

www.vidljivobolje.org/sr/blog/milan-antonijevi/87-standardi-javnog-ivota-etika-u-politici.html

Složićete se da svi prilično precizno možemo definisati pojmove kao što su nesebičnost, integritet, objektivnost, odgovornost, otvorenost, poštenje i lični primer. Ovih sedam standarda u Engleskoj su u nadležnosti države. Da budem precizniji, nezavisno telo koje je osnovala Vlada 1994. godine pod nazivom Komisija za standarde javnog života vodi računa o tome da li nosioci javnih funkcija i državni službenici, ove standarde u domenu etike poštuju.

Pitanja koja je Komisija u Engleskoj otvarala dobijala su veliku pažnju medija i javnosti, a na udaru su se našli i oni za koje to ne bismo očekivali. Tako su nedavno dva člana Gornjeg doma, naravno lordovi, upali u zamku novinara i pristali da utiču na svoje kolege u Gornjem domu Parlamenta za odgovarajuću (ne malu) novčanu naknadu. Razotkriveno je i da je veliki broj poslanika Donjeg doma, koristeći zakonske mogućnosti, nenamenski potrošio velika sredstva iz budžeta. Epilog na koji je uticala Komisija, a ne zakon i policija, uz pomoć javnosti, jeste da su posle 350 godina postojanja Doma lordova, prvi put suspendovana dva lorda, a i prvi put u britanskoj istoriji predsednik Parlamenta podnosi ostavku.

Kao rezultat otvorenosti savremenog demokratskog društva i pomenute aktivne uloge javnosti i građana, primećujemo da jača zahtev za etičkom odgovornošću kao oblikom dodatne odgovornosti nosioca javnih funkcija i javnih službenika. Javnost je postala manje snishodljiva prema nosiocima javnih ovlašćenja, te su zato i povećana očekivanja za njihovim dobrim ponašanjem – za visokim standardima etičkog ponašanja.

Podsetiću vas da se ne tolerišu izjave o “kraduckanju”.

Pominjanjem “kraduckanja” približili smo se Srbiji, stoga možemo pokušati sedam nevedenih standarda i sprovesti u svojoj okolini. Otvoreno je pitanje tela koje bi vodilo računa o njihovom poštovanju, a standardi očigledno zalaze i u domen korupcije, sukoba interesa. Dobro, tu je Agencija za borbu protiv korupcije sa zakonom definisanim ovlašćenjima, ali velika je inventivnost naših političara i drugih nosilaca javnih funkcija u izbegavanju zakonskih prepreka za korupciju i sve druge vidove kršenja standarda javnog života. Stoga je u borbi za poštovanje standarda javnog života, pored postojećih nezavisnih institucija, neophodno udružiti medije, institucije poput one osnovane u Engleskoj, organizacije civilnog društva i sve one koji su spremni da prate poštovanje etičkih normi, standarda ponašanja i da ukazuju kako na dobre, tako i na loše primere.

Za početak, zadatak koji možemo svi da uradimo je da otvorimo današnje novine ili omiljenu web-stranicu sa vestima i pronađemo primere kršenja nekog od standarda javnog života. Podjednako važno, kao i pronalaženje primera kršenja standarda javnog života, je ukazivanje i na primere poštovanja ovih standarda, koliko god da je taj zadatak teži.

Nada, umesto zaključka:

Kada su ga početkom prošlog veka kritikovali da se ne ponaša parlamentarno, da radi i govori stvari koje lord Gledston nikada ne bi govorio, tadašnji predsednik srpske vlade Nikola Pašić odgovorio je: „Kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gledston.”

Nadam se da danas srpski političari i drugi javni službenici neće reći isto na pokušaj da im se nametnu standardi javnog života koji su propisani za njihove engleske kolege.

I na kraju, kako bi ovaj tekst imao više edukativni karakter, dajem vam pregled sedam osnovnih standarda javnog života u Velikoj Britaniji koji su predmet „istrage“ Komisije za standarde u javnom životu:

Nesebičnost kao standard javnog života, u Velikoj Britaniji podrazumeva da nosioci javnih funkcija treba da donose samo one odluke koje su u skladu sa javnim interesom, te da ne bi trebalo da to čine iz finansijske ili materijalne koristi za sebe, svoju porodicu, ili svoje prijatelje.

Integritet kao standard javnog života podrazumeva da nosioci javnih funkcija ne bi trebalo da budu pod bilo kakvom finansijskom ili drugom obavezom prema pojedincima ili organizacijama koje bi mogle da utiču na njih pri vršenju službene dužnosti.

Objektivnost znači da u obavljanju javnih poslova, uključujući i postavljanje na javne funkcije, dodeljivanje poslova ili preporučivanje pojedinaca za nagrade i beneficije, nosioci javnih funkcija treba da donose odluke samo na osnovu kvaliteta.

Odgovornost kao javni standard, znači da su nosioci javnih funkcija odgovorni za svoje odluke i postupke javnosti, i da moraju da se potčine svakoj kontroli primerenoj njihovoj funkciji.

Otvorenost kao standard koji se primenjuje u javnom životu Velike Britanije, podrazumeva da su nosioci javnih funkcija dužni da budu što je moguće otvoreniji u vezi sa svim odlukama i postupcima koje preduzimaju, kao i njihovu obavezu da svoje odluke obrazlože i da uskrate informacije samo kada širi javni interes to jasno zahteva.

Poštenje kao standard podrazumeva da nosioci javnih funkcija imaju obavezu da prijave svaki privatni interes koji ima veze sa njihovom javnom dužnosti, kao i da preduzmu korake za razrešenje konflikta koji se pojavljuju na način koji štiti javni interes.

Lični primer kao poslednji od sedam standarda u javnom životu Velike Britanije, podrazumeva da nosioci javnih funkcija treba da podstiču i unapređuju ove principe vođstvom i ličnim primerom.

Milan Antonijević

izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska pravaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019