Vesti

Održan IV regionalni sastanak mreže za prevenciju trgovine ljudima - ARIADNE mreže



Radni sastanak članica ARIADNE mreže protiv trgovine ljudima

25.04.-28.04. 2007. Atina, Grčka


U periodu od 25. 04. do 28.04.2007. u Atini je održan IV sastanak ARIADNE mreže protiv trgovine ljudima. Tema ovog sastanka bila je rasprava o novom zajedničkom projektu članica mreže, predstavljanje zajedničke publikacije na engleskom jeziku i jezicima članica mreže, unapređivanje saradnje među članicama i predstavljanje potencijalne nove članice.

Na samom početku radnog sastanka predstavljena je zajednička publikacija ARIADNE mreže „Borba protiv trgovine ljudima“. Ova publikacija je nastala na osnovu nacionalnih izveštaja o trgovini ljudima koje su sačinile sve NVO članice. Obuhvata izveštaje nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Grčke, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Kosova, Turske i Ukrajine. Svaki izveštaj obuhvata presek nacionalnih propisa vezanih za trgovinu ljudima, njihovu implemantaciju, efikasnost državanih organa u suzbijanju trgovine ljudima kao i preporuke. Za Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM istraživanje i izveštaj pripremila je Zorka Kovačević. Izveštaj je štampan na engleskom jeziku kao i svim nacionalnim jezicima članica mreže.

Tokom radnog sastanka predstavljena je nova potencijalna članica mreže Angel Coaltion, nevladina organizacija iz Rusije, čija je primarna oblast delovanja vezana za borbu protiv trgovine ljudima.

Na sastanku se raspravljalo o budućim konceptima saradnje kao i o budućim zajedničkim projektima ARIADNE mreže.


O ARIADNE mreži:

ARIADNE mreža protiv trgovine ljudima u JI. i I. Evropi je osnovana sa ciljem borbe protiv pojave trgovine ljudima kroz saradnju država porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima. Sedamnaest NVO iz dvanaest država su članice mreže (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Grčaka, Moldavija, Rumunija, Srbija, Crna Gora, Turska i Ukrajina).

ARIADNE mreža je zvanično osnovana Juna 2005. u Atini. Za koordinatora mreže izabran je Human Rights Defence Center sa sedištem u Atini, Grčka. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je jedan od članova osnivača mreže.

Osnovna misija mreže je: nastojanje da se postigne ljudska bezbednost i sigurnost, prvenstveno kroz borbu protiv trgovine ljudima u regionu JI. i I. Evrope.

Publikaciju ARIADNE mreže moguće je nabaviti uz naknadu na engleskom i srpskom jeziku. Za bliže informacije možete kontaktirati YUCOM.


Izveštaj pripremila:
Lena Pelić
YUCOM




















Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019