Vesti

Milan Antonijević za TV Avala o diskriminatorskoj odluci opštine Jagodina (22.07.2011.)Direktor YUCOM-a Milan Antonijević govori za TV Avala o preporuci Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić koja je ocenila da je odluka opštine Jagodina da se bračnim parovima dodeli 3.000 evra posle sklapanja braka diskriminatorska. Poverenica je donela preporuku po pritužbi Komiteta pravnika za ljudska prava.

www.youtube.com/watch?v=csH8m0tpVxw
Odlukom opštine Jagodina propisano je da brak, na osnovu kojeg dobijaju pomoć, supružnicima mora biti prvi, da je bar jedno od njih starije od 38 godina, da nemaju vanbračne dece, kao i da nisu bili u vanbračnoj zajednici pre stupanja u brak. Neophodno je i da je jedno od supružnika rođeno na teritoriji Jagodine, odnosno da deset godina neprekidno živi na teritoriji ovog grada, da sklopljeni brak traje pet godina, tokom kojih su supružnici obavezni da dobiju bar jedno dete. Ovi uslovi, kako se navodi u saopštenju JUKOM-a, predstavljaju težak oblik diskriminacije prema određenim kategorijama građana, i to na osnovu njihovih ličnih svojstava: starosti, mesta rođenja, bračnog i porodičnog statusa.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019