Vesti

B92: YUCOM upozorava na diskriminatorsku odluku Skupštine grada Jagodina (22.07.2011.)petak 22.07.2011 | 14:04
Jagodina: Diskriminacija pri pomoći
Izvor: B92

Beograd, Jagodina -- JUKOM upozorava da je odlukom o finansijskoj pomoći bračnim parovima iz Jagodine izvršena diskriminacija na osnovu rođenja, kao i bračnog i porodičnog statusa.

www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=07&dd=22&nav_category=12&nav_id=527130

Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM je poslao pritužbu poverenici u kojoj se navodi da odluka SG Jagodine predstavlja težak oblik diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izdala je preporuku u kojoj se navodi da je odlukom o finansijskoj pomoći bračnim parovima Skupštine grada Jagodine povređeno načelo jednakih prava i obaveza.

JUKOM navodi da je na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije Skupština grada Jagodine dužna da u roku od 30 dana postupi po preporuci i otkloni povredu prava.

U preporuci se navodi da je Skupština grada Jagodine dužna eliminisati iz Odluke o finansijskoj pomoći bračnim parovima uslove kojima je povređeno načelo jednakosti uskraćivanjem prava na finansijsku pomoć pojedinim kategorijama građana i građanki Jagodine na osnovu njihovih ličnih svojstava i to: onima koji su sklopili vanbračnu zajednicu, onima koji nisu rođeni u Jagodini, onima koji imaju decu iz vanbračnih zajednica kao i onima koji su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici.

Podsećamo, 1. januara 2011. stupila je na snagu odluka Skupštine grada Jagodine o finansijskoj pomoći bračnim parovima, kojom je predviđeno da se posle zaključenja braka supružnicima isplati jednokratna pomoć u iznosu od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Odlukom su propisani uslovi za dobijanje pomoći:

- da se radi o prvom braku supružnika

- da je barem jedan od supružnika stariji od 38 godina

- da je jedan od supružnika rođen na teritoriji grada Jagodina, odnosno deset godina neprekidno živi na teritoriji grada Jagodina pre stupanja na snagu ove Odluke

- da pre zaključenja ovog braka supružnici nemaju dece iz vanbračnih zajednica

- da pre zaključenja ovog braka supružnici nisu bili u vanbračnoj zajednici, zaključeni brak mora trajati najmanje pet godina i u tom periodu supružnici moraju imati istu adresu stanovanja iz ove zajednice u periodu od pet godina mora biti rođeno bar jedno dete.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019