Vesti

Građani i građanke naselja Pregrevica 213 iz Zemuna uputili zahtev gradonačelniku Đilasu u kome upozoravaju na kršenje svojinskih, stečenih, građanskih i ljudskih prava (11.08.2011.)Danas je ispred Skupštine grada Beograda održano protesno okupljanje više od sto građana i građanki iz naselja Pregrevice 213. Niko od gradskih funkcionera nije primio delegaciju Odbora za zaštitu građanskih prava stanovnika Pregrevnice 213, pa čak ni sekretar Sekretarijata za socijalna pitanja Vladan Đukić koji je tokom protesta ulazio u Skupštinu grada i nije osetio potrebu da razgovara sa okupljenim građanima. Protest je trajao više od sat vremena.
Akciju su podržali: Regionalni centar za manjine, Balkanski centar za integraciju manjina, Mreža NVO Mozaik, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević, naglasio je da će YUCOM zajedno sa drugim organizacijama za zaštitu ljudskih prava biti primoran da podnese tužbu protiv grada Beograda i nadležnih institucija ukoliko se u kratkom roku ne nađe adekvatno rešenje.

U zahtevu koji je predat gradskim vlastima tokom protesta stoji:

„Slobodni smo da od Vas zahtevamo da u roku odmah primite delegaciju Odbora za zaštitu građanskih prava stanovnika Pregrevice 213 u Zemunu koja želi da Vas lično upozna sa postupcima Vaših stručnih službi zaduženih za eksproprijaciju i raščišćavanje zemljišta predviđenog za pristupne puteve mostu u izgradnji Zemun-Borča.

Smatramo da taj postupak teče nelegalno i protivno Zakonu te da su nam ugrožena svojinska, stečena, građanska i Ijudska prava i želimo da verujemo da ste Vi lično o svemu tome pogrešno informisani od strane nestručnih i nekompetentnih pojedinaca koji, iz sebi znanih interesa pokušavaju da većinu nas ostave bez krova nad glavom u prkos činjenici da postoji latentna opasnost od usporavanja pripremnih radova i ogromnih materijalnih troškova u postupku sudskih i drugih poravnanja, obeštećenja i odšteta koja će kad tad pasti na teret grada.

Naši zahtevi su sledeći:
1. Svi stanovnici radničkog naselja »Napred« u Pregrevici 213, predvidjeni za raseljavanje moraju biti obuhvaćeni postupkom za rešavanje stambenog pitanja
2. Osnov za utvrdjivanje prava je pravo svojine, stečeno pravo, pravo po osnovu obaveznog izdvajanja u stambeni fond, Zakon o stanovanju i Odluka GP »Napred« iz 2006. o ustupanju svih objekata radničkog naselja na KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE stanarima.
3. Kriterijumi za donošenje Rešenja moraju biti u skladu sa situacijom na
terenu
4. Svako Rešenje o privremenom smeštaju mora obuhvatiti Rešenje o trajnom rešavanju problema sa jasno definisanim rokovima
5. Ponuda mora obuhvatiti više lokacija od kojih bar jedna mora biti na teritoriji opštine Zemun
Napominjemo da niko od stanovnika Pregrevice 213 neće stati na put progresu i strateški značajnom projektu izgradnje mosta Zemun-Borča, ali ističemo da kao grupacija koja na spornoj lokaciji živi duže od pola veka i gde stasava već treća generacija Zemunaca tražimo samo da ostanemo u rodnom gradu i da dobijemo adekvatne uslove za stanovanje na novoj lokaciji u Zemunu. Takođe očekujemo da kriterijum za rešavanje bude u skladu sa Zakonom i na bazi činjenica u svakom pojedinačnom slučaju.

Ukoliko i Vi smatrate da naša grupacija nema zakonskih osnova za svoje zahteve nama ne preostaje ništa drugo već da pokrenemo sudski spor pred domaćim sudom i Evropskim sudom za zaštitu Ijudskih prava i da zahtevamo obustavu svih aktivnosti do okončanja sudskog spora i dobijanja adekvatnog materijalnog obeštećenja za materijalnu i nematerijalnu štetu koju ćemo imati.“Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019