Vesti

Direktor komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević učestvovao je na panel diskusiji „Anahronizmi u našem Krivičnom zakoniku” u oerganizaciji Beogradskog centra za ljudska prava (30.09.2011.)Milan Antonijević, direktor Yucoma, učestvovao je u četvrtak, 29. septembra u panel diskusiji „Anahronizmi u našem Krivičnom zakoniku” , koju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.
Učesnici su se složili da iz materijalnog krivičnog prava treba otkloniti odredbe koje su zastarele ili prevaziđene.
Diskusija je kao svoj cilj imala I omogućavanje šire diskusije uz učešće što većeg broja pravnika koji se sa ovim problemom susreću u praktičnom I teorijskom radu.
Uvodne reći su dali:
-dr Slobodan Beljanski, advokat iz Novog Sada
-dr Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda
-dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
-Igor Olujić, advokat iz Beograda
-Milan Antonijević, YUCOM
izvor fotografije: „www.mc.rs“Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019