Vesti

Najava projekta "Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije" u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava uz podršku Delegacije Evropske Unije (12.10.2011.)Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Delegacije Evropske Unije, realizuju projekat Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije.
Osnovni ciljevi projekta su: podsticanje tolerancije i borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, odnosno prevazilaženje diskriminacije preduzimanjem pravnih radnji, edukacijom, podizanjem svesti i promovisanje implementacije antidiskriminatornih mehanizama uz poseban osvrt na Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o zabrani diskriminacije. Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudskia prava održaće sastanak sa predstavnicima državne uprave, nezavisnih institucija, civilnog sektora i ciljnim grupama predviđenim projektom u kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti što predstavlja jednu u nizu aktivnosti predviđenih projektom. Predviđeno je da se na sastanku razgovara i definisanju problema diskriminacije u obrazovnom sistemu i isticanje ključnih stavki sa kojima se suočavaju učesnici sastanka.
Ovaj sastanak prilika je da se razmene iskustva i informacije o stanju u praksi, a izneta mišljena biće uvrštena u publikacije koje će pripremiti ove dve organizacije. Prednost ovakih sastanaka u kojima radnu grupu čine predstavnici vlasti, ciljne grupe na koje se projekat odnosi kao i civilni sektor ogleda se i u unapređenju saradnje koja je danas potrebna ukoliko želimo da gradimo stabilno društvo bez diskriminacije.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019