Vesti

Centar za prava manjina i Regionalni centar za manjine upozoravaju da još jedna porodica odlukom opštine ostaje bez krova nad glavom (12.10.2011.)
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ODLUKOM OPŠTINE JOŠ JEDNA PORODICA OSTAJE BEZ KROVA NAD GLAVOMU četvrtak 13.10.2011. godine, po zahtevu Opštine Vračar, porodica Abaz će biti iseljenja iz prizemne kuće u ulici Maksima Gorkog 67 u kojoj žive već nekoliko decenija. Objekat u kojem živi ova petočlana porodica sa dvoje maloletne dece na redovnom školovanju predviđen je za rušenje koje je najavljeno za sutra u 10.00 časova


Prema saznanjima Centra za prava manjina i Regionalnog centra za manjine, porodica Abaz već nekoliko godina trpi maltretiranje i živi u neizvesnosti da li će ostati bez krova nad glavom . Iz tih razloga su bili prinuđeni da zatraže pravdu i zaštitu svojih prava pred sudom, ali spor sa opštinom oko utvrdjenja prava svojine jos uvek nije okončan. Porodica Abaz je upućivala zahteve opštini da odlože rušenje do okončanja spora ali bezuspešno.

Još jednom podsećamo da organi vlasti moraju poštovati nepovredivost doma, pravo na privatan život, kao i prava deteta na šta ih obavezuju domaći i međunarodni propisi. Ali ovakvim postupanjem Opštine Vračar porodica Abaz, kojoj nije ponuđen alternativni smeštaj, će ostati na ulici, čime se ugrožava i dalje školovanje njihovih sinova.

Posebno ističemo da Opština Vračar ne bi trpela nikakvu štetu ukoliko bi rušenje odložila do pravnosnažnog okončanja spora.

Ovim apelujemo na medije kao i sve organizacije i aktiviste/kinje koji se bave zaštitom ljudskih prava da se sutra u što većem broju okupe u ulici Maksima Gorkog br. 67, kako bi pružili podršku još jednoj porodici kojoj preti da ostane bez krova nad glavom.Beograd, 12.10.2011.
Kontakt:
Mona Abaz 064 310 5835
Centar za prava manjina 064 41 39 117Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019