Vesti

Poziv na konferenciju 'Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije' (31.10.2011.)Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Vas poziva na konferenciju 'Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije', koja će se održati 31.10.2011. godine, u Medija centru - Beograd, Terazije 3, u velikoj sali, u vremenu od 13 do 15 časova.

Kroz prezentaciju slučajeva koje nevladine organizacije vode, panelisti će istaći važnost reforme pravosuđa i pitanje pristupa pravdi u Srbiji, sa aspekta dostizanja evropskih standarda, a u cilju poboljšanja efikasnosti u radu pravosudnih organa.

Na konferenciji će govoriti:

Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava – YIHR
Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan
Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
Natalija Šolić, advokat YUCOM-a
Kristina Todorović, advokat YUCOM-aLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019