Vesti

Održana panel diskusija 'Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije' (31.10.2011.)Panel diskusija Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM
"Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije"

Govorili su:
■ Natalija Šolić, advokat YUCOM-a
■ Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava
■ Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan
■ Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
■ Kristina Todorović, advokat YUCOM-a

NVO: NEEFIKASNO SUDSTVO (FoNet) - Sudski postupci u Srbiji građanima nisu jasni, nisu dovoljno razumljivi, niti su jednostavni, zbog čega se oni pre odlučuju da odustanu od bitke za pravdu pred sudovima, nego da ulaze u sudaski postupak, ocenili su danas učesnici panel diskusije Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Građani Srbije se pre, u slučajevima kršenja ljudskih prava, obraćaju nevladinim organizacijama zbog toga što veruju da je to jedina garancija, iako ne veruju da će dostići pravdu, da će se ipak krenuti ka pravdi, rekao je programski direktor organizacije Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan Goran Miletić.

Prema njegovim rečima za građane je, ipak, jednostavnije i lakše obraćanje institucijama poput Ombudsmana ili Poverenika za ravnopravnost. Sudski sistem nije efikasan, rekao je on, a reforma pravosuđa nije doprinela da građani osete efikasnost sudova.

Miletić je naglasio da je važno da pravni sistem podstiče ljude da se obraćaju sudovima ili nezavisnim telima, međutim, pravni sistem Srbije nije prikladan, već destimuliše građane da se obrate sudu.

Pravičnost u Srbiji, takođe nije zadovoljavajuća, imajući u vidu trajanje suđenja po 10 ili 16 godina, a siromašni ljudi tek ne mogu da računaju na pravdu, naročito imajući u vidu Rome, korisnike socijalne pomoći... Prema oceni Miletića, Evropska komisija će, zbog svega toga, prvo po otpočinjanu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, otvoriti Poglavlje o pravosuđu.

Advokat YUCOM-a Natalija Šolić navela je da "greške na koje nailazimo u slučajevima, koji do nas stižu, pokazuje da stanje pravosuđa nije radikalno promenjeno, da proces prilagođavanja evropskim tokovima sporo ide i to sa velikim otporom, naročito onih koji bi u svom radu trebalo da priimenjuju međunarodne standarde".

Direktorka Inicijative mladih za ljudska prava Maja Mićić je ukazala da je u Srbiji ugroženo pravo na razuman rok suđenja, da suđenja predugo traju i odlažu se, što se završava pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.

Čak i u suđenjima koja izazovu veliku pažnju javnosti, diskriminacije ili nasilja motivisane netrepeljivošću, imamo optužnice sa lakšom kvalifikacijom krivičnog dela, za koju se tužilac odluči, nego što se očekuje, rekla je Mićić, ukazujući na primer suđenja za napad na Bajrakli džamiju u Beogradu. Najveći broj predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu odnose se na sporost suđenja, odnosno 80 odsto slučajeva protiv države Srbije odnosi se na pravo na pravično suđenje.

Predstavnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Ivan Kuzminović je naveo da ta organizacija godišnje dobije između 1.000 i 1.500 poziva građana za pomoć, a da dve trećine se odnose na postupanje sudova, a najviše ih se javlja sa finansijskim problemom za pristup pravdi. On je naveo podatak da je u zatvorima u Srbiji, 26 koliko ih ukupno ima, 2001. bilo 7.500 zatvorenika, a danas ih je oko 12.000, ali da je uprkos povećanju broja, reformom, dostupnost pravdi daleko bolja.

"Apsurdno, ali zatvori predstavljaju svetlu tačku zbog upliva NVO sektora i međunarodnih organizacija sa svojim preporukama za postupanje uz poštovanje ljudskih prava, za razliku od policijskih stanica", predočio je Kuzminović. On je rekao da je osnovni problem što u policiji nije sprovedena reforma i da u takvom zatvorenom sistemu, nema govora o pravičnosti.

"Policija je sada u fazi da policajci stradaju, a ljudi s vrha policije govore da su policajci žrtve, kao i socijalne žrtve tranzicije, kako, onda govoriti o uplivu NVO sektora i nezavisne kontrole postupanja", rekao je Kuzminović.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019