Vesti

Trening 'Standardi javnog života' (Valjevo - 04.11.2011.)Trening 'Standardi javnog života' u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, Odbora za ljudska prava Valjevo i NVO Dijalog.

www.youtube.com/watch?v=ssFNRCmUM3Q

Trening je održan u okviru aktivnosti YUCOM-a na projektu „Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji“. Projekat je prvobitno podržan od strane Komisije Evropske unije, a sada zahvaljujući podršci Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Vlade RS i zahvaljujući sredstvima Švajcarske vlade i vlade Kraljevine Norveške nastavili smo sa aktivnostima i 2011. godine.

Cilj projekta je da se razvije mehanizam praćenja kontrole poštovanja standarda javnog života od strane nosilaca javne vlasti, tj. funkcionera.U izveštajima Evropske komisije ukazuje se na neophodnost podizanja stepena poštovanja standarda javnog života u Srbiji od strane funkcionera, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, jer od poštovanja ovih standarda zavisi efikasnost sprovođenja politike u svim oblastima od javnog interesa. Tim povodom YUCOM je u saradnji sa Odborom za ljudska prava Niš, Odborom za ljudska prava Negotin i Odborom za ljudska prava Valjevo osnovao tri regionalna centra za praćenje i poštovanje standarda javnog života u Srbiji.

Kako se oblast standarda javnog života još nedovoljno prepoznaje i nije definisana, YUCOM, Odbor za ljudska prava Valjevo i NVO Dijalog organizovali su trening namenjen predstavnicima organa lokalne samouprave, nevladinih organizacija i medija.

U cilju što boljeg približavanja ove oblasti svim ključnim akterima, YUCOM je predstavio i Priručnik za poštovanje standarda javnog života koji je izrađen u okviru projekta i preveden na romski i albanski jezik, kao i niz aktuelnih primera kršenja i poštovanja standarda javnog života.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019