Vesti

Izveštaj sa treninga Standardi javnog života 3. i 4. novembar 2011, Šabac i ValjevoU organizaciji YUCOM-a 3. i 4. novembra 2011. godine održani su treninzi o Standardima javnog života u Šapcu i Valjevu, u saradnji sa Odborom za ljudska prava Valjevo i NVO Dijalog. Treninzi su organizovani u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji“ koji YUCOM realizuje uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, a zahvaljujući sredstvima Švajcarske vlade i Vlade Kraljevine Norveške.
Cilj projekta je razvijanje mehanizama praćenja, kontrole i poštovanja standarda javnog života od strane nosioca javne vlasti, tj. funkcionera.
Na treningu je učesnicima predstavljeno sedam standarada javnog života koji i u uporednim sistemima predstavljaju novu kategoriju, a u čijoj je osnovi etika. Predstavljeno je i niz aktuelnih primera kršenja i poštovanja standarda javnog života od strane funkcionera centralne i lokalnih vlasti i analizirani su konkretni primeri postupanja funkcionera javnih vlasti koja nisu u skladu sa javnim interesom. Takođe predstavljen je i Priručnik za poštovanje standarda javnog života koji je izrađen u okviru projekta i preveden na romski i albanski jezik.
U svakom od gradova treninzima je prisustvovalo oko 20 predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizacija, lokalnih vlasti, odnosno odbornika i medija iz Šapca i Valjeva, a treninge su vodili dr. Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beorgadu i adv. Natalija Šolić iz YUCOM-a.
Zaključeno je da se oblast standarda javnog života još uvek nedovoljno prepoznaje i da nije jasno definisana, ali i da je zato potrebno na ovaj način približiti je svim ključnim akterima političkog života.
Svih sedam standarda preuzeti su iz javnog života Velike Britanije i potrebno je prilagoditi ih ovom sistemu, čime bi se otvorio prostor za jačanje poštovanja etike i morala funkcionera i javnih službenika. Ti standardi javnog života su:
Nesebičnost podrazumeva da bi nosioci javnih funkcija trebalo da donose samo one odluke koje su u skladu sa javnim interesom i da ne bi trebalo da to čine iz koristi za sebe, svoju porodicu ili prijatelje.
Integritet podrazumeva da nosioci javnih funkcija ne bi trebalo da budu pod bilo kakvom obavezom prema pojedincima ili organizacijama koje bi mogle da utiču na njih pri vršenju funkcije.
Objektivnost znači da u obavljanju javnih poslova, uključujući tu i postavljanje na javne funkcije i dodeljivanje poslova, nosioci javnih funkcija treba da donose odluke samo na osnovu kvaliteta.
Odgovornost znači da su nosioci javnih funkcija odgovorni za svoje odluke i postupke javnosti, i da moraju da se potčine svakoj kontroli primerenoj njihovoj funkciji.
Otvorenost podrazumeva da su nosioci javnih funkcija dužni da budu što je moguće otvoreniji u vezi sa svim odlukama i postupcima koje preduzimaju, kao i njihovu obavezu da svoje odluke obrazlože i da uskrate informacije samo kada širi javni interes to jasno zahteva.
Poštenje podrazumeva da nosioci javnih funkcija imaju obavezu da prijave svaki privatni interes koji je u konfliktu sa funkciojom koju obavljaju i da preduzmu korake za razrešenje tog konflikta.
Lični primer kao poslednji od sedam standarda u javnom životu Velike Britanije, podrazumeva da nosioci javnih funkcija treba da podstiču i unapređuju ove principe vođstvom i ličnim primerom.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019