Vesti

Saopštenje povodom situacije u Banji Koviljači (12.11.2011.)SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava zahtevaju od Vlade Republike Srbije da ozbiljno, na svim nivoima vlasti, razmotri stanje u Banji Koviljači, kako bi se sprečilo narastanje rasizma, ksenofobije i netrpeljivosti građana prema azilantima.

Država je dužna da preduzme konkretne mere kako bi obezbedila adekvatan smeštaj tražiocima azila, ali i da efikasno istraži sve napade na migrante koji borave na teritoriji Srbije, a koji za posledicu imaju njihovu diskriminaciju. Takođe, od predstavnika vlasti očekujemo da razgovaraju sa građanima Banje Koviljače, da ih konsultuju o merama koje nameravaju da preduzmu, kao i da aktivno rade na smanjivanju tenzija i ksenofobije, odnosno eliminisanju svakog oblika rasizma i diskriminacije.

Zahtevi prosvetne inspekcije za normalizovanjem nastave takođe mogu da doprinesu smirivanju situacije, ali moraju da budu praćeni pravovremenim i adekvatnim radom sa nastavnicima kako bi i oni prepoznali i potisnuli rasizam i diskriminaciju.

Ujedno apelujemo na građane da se uzdrže od bilo kakvih akcija uperenih protiv azilanata, jer ovde govorimo o ugroženim kategorijama kojima treba pomoći i koji se u Srbiji nalaze zbog nevolja u kojima su se nalazili u zemljama iz kojih potiču.

Beograd, 12. novembra 2011. godine

Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

------------------------------------------

e-novine
www.e-novine.com/drustvo/53295-Drava-zatiti-azilante-rasizma.html

B92
www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=12&nav_category=12&nav_id=557110

Blic
www.blic.rs/Vesti/Drustvo/289147/NVO-Vlada-da-razmotri-stanje-u-Banji-Koviljaci

Dnevni list Danas
www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/spreciti_rasizam_i_ksenofobiju.83.html?news_id=40167

agencija Beta
www.beta.rs/?tip=article&kategorija=vestiizzemlje&ida=2603191&id=&ime=Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019