Vesti

Izveštaj sa treninga Standardi javnog života 10. novembar 2011, JagodinaU organizaciji YUCOM-a održan je trening Standardi javnog života u Jagodini. Trening je organizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji“ koji YUCOM realizuje uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.
Cilj projekta je razvijanje mehanizama praćenja, kontrole i poštovanja standarda javnog života od strane nosioca javne vlasti, odnosno funkcionera.
Na treningu je učesnicima predstavljeno sedam standarda javnog života koji i u uporednim sistemima predstavljaju novu kategoriju, a u čijoj je osnovi etika. Predstavljeno je i niz aktuelnih primera kršenja i poštovanja standarda javnog života od strane funkcionera centralne i lokalnih vlasti i analizirani su konkretni primeri postupanja funkcionera javnih vlasti koja nisu u skladu sa javnim interesom. Takođe predstavljeno je drugo dopunjeno izdanje Priručnika za poštovanje standarda javnog života, koji je izrađen u okviru projekta i preveden na romski i albanski jezik. Trening je medijski propraćen od strane svih lokalnih medija.
Učešće je uzelo više od 20 predstavnika/ca lokalnih vlasti, lokalnih nevladinih organizacija i medija, a trening je otvorio predsednik Skupštine grada Jagodine Ratko Stevanović. Adv. Natalija Šolić iz YUCOM-a, Ivana Stjelja iz YUCOM-a i Milan Antonijević direktor YUCOM-a vodili su trening.
Zaključeno je da se oblast standarda javnog života još uvek nedovoljno prepoznaje, da nije jasno definisana i da je zbog toga potrebno približiti je svim ključnim akterima političkog života.
Na treningu su predstavljeni i analizirani sledeći Standardi javnog života:
Nesebičnost - nosioci javnih funkcija trebalo bi da donose samo one odluke koje su u skladu sa javnim interesom i da ne bi trebalo to da čine iz koristi za sebe, svoju porodicu ili prijatelje.
Integritet - nosioci javnih funkcija ne bi trebalo da budu pod bilo kakvom obavezom prema pojedincima ili organizacijama koje bi mogle da utiču na njih pri vršenju funkcije.
Objektivnost - u obavljanju javnih poslova, uključujući tu i postavljanje na javne funkcije i dodeljivanje poslova, nosioci javnih funkcija trebalo bi da donose odluke samo na osnovu kvaliteta.
Odgovornost - nosioci javnih funkcija su odgovorni za svoje odluke i postupke javnosti, i da moraju da se potčine svakoj kontroli primerenoj njihovoj funkciji.
Otvorenost - nosioci javnih funkcija su dužni da budu što je moguće otvoreniji u vezi sa svim odlukama i postupcima koje preduzimaju, kao i njihovu obavezu da svoje odluke obrazlože i da uskrate informacije samo kada širi javni interes to jasno zahteva.
Poštenje - nosioci javnih funkcija imaju obavezu da prijave svaki privatni interes koji je u konfliktu sa funkciojom koju obavljaju i da preduzmu korake za razrešenje tog konflikta.
Lični primer kao poslednji od sedam standarda javnog života, podrazumeva da bi nosioci javnih funkcija trebalo da podstiču i unapređuju ove principe vođstvom i ličnim primerom.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019